Thẩm tra việc giải quyết kiến nghị của cử tri trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XV

Xem xét trách nhiệm việc chậm giải quyết kiến nghị 

Xem với cỡ chữ
Mặc dù tỷ lệ giải quyết xong các ý kiến, kiến nghị khá lớn, một số kiến nghị đang giải quyết đã được gia hạn thời gian hoàn thành hoặc có lộ trình giải quyết. Nhiều nội dung trả lời đầy đủ, ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, có phương án lộ trình, xác định cụ thể thời gian giải quyết. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị trả lời chưa nêu cụ thể lộ trình, thời gian giải quyết; một số ý kiến đã được UBND tỉnh thông báo kết quả đã giải quyết, qua giám sát của các Tổ đại biểu cho thấy việc khắc phục chưa triệt để, chưa được sự đồng thuận của cử tri... Các Ban kiến nghị UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc chậm giải quyết, để cử tri kiến nghị nhiều lần.

Đó là những nội dung được các Ban HĐND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh qua thẩm tra việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa XV.

Còn nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần

Từ Kỳ họp thứ 2 đến Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XV, còn 101 ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết xong, trong đó thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh giải quyết là 100; thuộc thẩm quyền Trung ương 1 ý kiến. Qua thẩm tra, các Ban HĐND tỉnh Lào Cai thống nhất đánh giá: Cơ bản các ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, trả lời theo quy định; một số kiến nghị có tính chất phức tạp đang giải quyết đã được giao thời hạn cụ thể để tập trung xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn 55 ý kiến chưa giải quyết xong. Trong đó, 11 ý kiến chưa giải quyết do thiếu nguồn lực, một số ý kiến khác do sự phối hợp, chấp hành của một số cơ quan, doanh nghiệp chưa tốt; còn nội dung trả lời chưa rõ hướng giải quyết, chưa được cử tri đồng thuận cao dẫn đến kiến nghị nhiều lần.

Cụ thể, tính đến hết tháng 6.2020 có 46 ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong, chiếm tỷ lệ 45,54%; 55 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết, chiếm 54,44%. Trong số 55 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết có 3 ý kiến đã được trả lời nhưng cử tri tiếp tục kiến nghị. Đơn cử, cử tri các xã Tân Tiến, Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên kiến nghị tỉnh không trình Bộ Công thương phê duyệt xây dựng cụm Dự án thủy điện Tân Tiến vì địa hình khu vực phức tạp tiềm ẩn lũ ống, lũ quét; địa phương đã từng chịu ảnh hưởng nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét nên Nhân dân không đồng thuận đối với cụm dự án thủy điện này. Hay cử tri phường Phố Mới phản ánh: Công ty cổ phần thương mại Viettracimec được UBND tỉnh phê duyệt sử dụng lõi đất Phan Đình Phùng tại Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 19.8.2010. Tuy nhiên, từ khi được giao đến nay Công ty không đưa quỹ đất này vào sử dụng, đề nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi chuyển sang đất phục vụ công tác dạy và học trên địa bàn phường.

Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trả lời nêu cụ thể lộ trình, thời gian giải quyết. Đơn cử như: Cử tri thành phố Lào Cai phản ánh về hệ thống dây điện, dây mạng, hộp kỹ thuật chằng chịt trên các cột điện. Về nội dung này, qua giám sát Tổ đại biểu đề nghị xem xét có chế tài đối với ngành điện, các nhà mạng không kiểm tra, rà soát, dọn cắt toàn bộ hệ thống dây điện, dây mạng trên nhiều tuyến phố làm mất mỹ quan đô thị. Nội dung này đã được đề nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong quý III.2020.

Đại biểu nêu ý kiến của cử tri tới Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XV

Ảnh: H.Hương 

Chưa khắc phục triệt để những vấn đề liên quan

Trước và sau Kỳ họp 12 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai đã tổng hợp 175 ý kiến kiến nghị; trong đó thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh giải quyết là 159 và thuộc thẩm quyền Trung ương là 16 ý kiến. 101 ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong, chiếm 57,71%; 74 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết, chiếm 42,28%.

Qua thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh cho thấy: Còn một số nội dung trùng lặp, một số nội dung trả lời chưa cụ thể hoặc chưa trả lời đúng nội dung câu hỏi. Cụ thể như: Cử tri xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; hệ số phụ cấp đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách ở thôn. UBND tỉnh trả lời như sau: Việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 14, UBND tỉnh đã có văn bản số 714/UBND-NC, ngày 28.2.2020. Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn chưa cụ thể các quy định của pháp luật để các địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất. Về nội dung cử tri đề nghị chức danh không chuyên trách ở xã kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách ở thôn, hệ số phụ cấp được thực hiện như thế nào chưa được ngành chức năng tham mưu trả lời. Thực tế, một số địa phương đang lúng túng về việc xác định hệ số phụ cấp được hưởng là 50% hay 100% của chức danh kiêm nhiệm?

Một số ý kiến đã được UBND tỉnh thông báo kết quả giải quyết xong, tuy nhiên qua giám sát của các Tổ đại biểu HĐND cho thấy việc khắc phục những vấn đề liên quan chưa được triệt để. Đơn cử, cử tri xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông - Vân tải, Sở Xây dựng xử lý dứt điểm các điểm sạt lở đất xuống đất nông nghiệp, đất ở của Nhân dân thuộc xã Nậm Dạng khi thi công tuyến đường Quý Sa - Tằng Loỏng. UBND tỉnh trả lời đã giải quyết xong nhưng thực tế mới chỉ có Ban Quản lý dự án của Sở Giao thông - Vận tải xuống kiểm tra và lập biên bản, sau đó chưa giải quyết cụ thể các nội dung trong biên bản. Hay, cử tri xã Trung Chải, huyện Sa Pa phản ánh trong quá trình khảo sát lấy ý kiến Nhân dân để triển khai xây dựng Thủy điện Trung Chải, Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển năng lượng tái tạo cam kết thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. UBND tỉnh trả lời đã chỉ đạo giải quyết xong. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển năng lượng tái tạo không thực hiện như đúng như cam kết.

Qua thẩm tra, các Ban HĐND tỉnh Lào Cai thống nhất kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành trả lời phải cụ thể, rõ ràng, đúng câu hỏi, có lộ trình về thời gian giải quyết. Không để tình trạng cùng một nội dung nhưng cử tri kiến nghị qua nhiều kỳ họp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị, đặc biệt là đối với một số kiến nghị của cử tri xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, xã Trung Chài huyện Sa Pa và cử tri trên địa bàn thành phố. Kiến nghị xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc chậm giải quyết, để cử tri kiến nghị nhiều lần.

HÀ HƯƠNG