“Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội Khóa XV”

Xem xét hỗ trợ giá nước cho khu vực nông thôn 

Xem với cỡ chữ
Trong buổi thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội Khóa XV, nhiều đại biểu tỏ ra băn khoăn về việc cung cấp nước sạch cho nhân dân vẫn chưa đạt được những kết quả như thành phố kỳ vọng. Phát biểu làm rõ vấn đề mà các đại biểu quan tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng khẳng định thành phố sẽ có những giải pháp hết sức cụ thể để bảo đảm tất cả người dân Thủ đô sẽ có nước sạch sử dụng trong thời gian tới.

Triển khai nước sạch đến toàn bộ khu vực nông thôn

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng, Hà Nội xác định lĩnh vực nước sạch được đặc biệt quan tâm, nên trong Nghị quyết của Thành ủy các nhiệm kỳ, chỉ tiêu nước sạch luôn là chỉ tiêu được quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, là chỉ tiêu đánh giá kết quả phấn đấu hoàn thành của TP đảm bảo đời sống người dân. Trong nhiệm kỳ này, thành phố đã quyết định một phương án là chỉ có một tiêu chuẩn nước sạch cho toàn thành phố; quy về một đầu mối để quản lý toàn bộ nước sạch của Thủ đô; xem xét điều chỉnh hệ thống quy hoạch nước sạch làm sao hợp lý, bảo đảm an ninh và linh hoạt để điều hành cấp nước cho người dân khi có sự cố... Đặc biệt, Hà Nội đã tập trung đôn đốc thực hiện đầu tư sớm các mô hình cung cấp nước sạch và mạnh dạn xử lý những đầu tư trước đây không hiệu quả.


Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, đang xem xét hỗ trợ giá nước cho khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa
Ảnh: P.Long

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, hiện thành phố có 2 nguồn nước, đó là khai nước nước ngầm và khai thác nước mặt. Trong đó, thành phố đã yêu cầu khai thác nước ngầm phải bảo đảm chất lượng nguồn nước, với những giếng nước ngầm có hiện tượng suy thoái không đảm bảo thì có lộ trình đóng, còn những nơi nguồn tốt thì nâng công suất. Đồng thời, Hà Nội đã phát triển đồng bộ các nhà máy nước mặt, trong đó trong quy hoạch đã có nhà máy nước mặt sông Đà, nhà máy nước mặt sông Hồng, nhà máy nước mặt sông Đuống. Ngoài nhà máy nước sông Hồng đang chậm so với yêu cầu thì nhà máy nước sông Đuống đã cung cấp nước sạch giai đoạn II và phấn đấu đạt 300.000m3/ngày đêm, còn nhà máy nước sông Đà đang được khai thác 230.000 - 250.000m3/ngày đêm. Ngoài ra, đối với vấn đề cốt lõi của cung cấp nước sạch là phát triển mạng, thành phố hiện có hơn 20 nhà đầu tư thực hiện hơn 30 dự án để triển khai nước sạch trong toàn hệ thống đến vùng nông thôn.

Giám sát chặt chẽ chat lượng nguồn nước

Hiện nay, công tác cung cấp nước sách trên địa bàn Thủ đô đang đặt ra các yêu cầu hết sức cấp thiết như: Nước sạch phải bảo đảm đủ công suất phục vụ người dân và sản xuất kinh doanh; tập trung nâng cao chất lượng nước sạch; tổ chức tốt việc cung cấp nước, đáp ứng xử lý các tình huống khi có sự cố xảy ra... Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội đang đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, khắc phục các sự cố vừa qua như với nhà máy nước sông Đà; tiếp tục tháo gỡ cơ chế chính sách cho các nhà đầu tư nhất là về cấp nước cho nông thôn, đặc biệt cần sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, tham gia của người dân, còn thành phố tháo gỡ khó khăn về đất đai, thủ tục… “Năm nay thành phố phấn đấu 69% khu vực nông thôn được bảo đảm cấp nước sạch đô thị và đến thời điểm này đã đạt 75%. Hà Nội phấn đấu đạt tỷ lệ 100% trong năm 2020” -  ông Nguyễn Thế Hùng cam kết.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết thành phố đang tập trung giải quyết các khó khăn về chính sách với nhà đầu tư. “Đặc biệt, thành phố vẫn giữ ổn định giá nước cho người dân từ năm 2013 đến nay, đang xem xét hỗ trợ giá nước cho khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa hoặc những vùng có tác động để người dân vừa được dùng nước bảo đảm tiêu chuẩn vừa phù hợp điều kiện kinh tế từng khu vực” - Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng Hà Nội rất tích cực tìm các giải pháp hữu hiệu để giải quyết sự cố nhà máy nước Sông Đà trong thời gian vừa qua. Theo đó, kể từ khi có sự cố, Sở Xây dựng luôn có một bộ phận kiểm tra giám sát hoạt động của nhà máy; ngành y tế thường xuyên tiến hành kiểm tra chất lượng nguồn nước vào, bảo đảm nước đạt yêu cầu mới cung cấp cho người dân...

LONG HUỲNH

Video New - Hoạt động của HĐND Hà Nội