Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Xem xét điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị của tỉnh Đồng Nai 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 33, sáng 10.4, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu¸UBTVQH đã xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể 1 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Không làm tăng số lượng đơn vị hành chính cấp xã

Trình bày Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới 5 xã, giải thể 1 xã của huyện Long Thành, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, việc điều chỉnh địa giới hành chính này  không làm tăng số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai mà chỉ giảm 1 xã Suối Trầu. Mặt khác, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trên địa bàn huyện hiện có dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia đã được Quốc hội, Chính phủ quyết định đầu tư xây dựng. Theo kế hoạch thì tổng diện tích của dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành dự kiến là 50 km2 (chiếm 11,61% tổng diện tích tự nhiên của huyện Long Thành), nằm trên địa bàn các xã Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn, Suối Trầu thuộc huyện Long Thành. Do vậy, việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và giải thể xã Suối Trầu là cần thiết, phù hợp với thực tế đang diễn ra trên địa bàn các xã này và được sự đồng thuận cao của nhân dân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới 5 xã, giải thể 1 xã của huyện Long Thành

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng khẳng định, việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và giải thể xã Suối Trầu đã bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Các xã Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn sau khi điều chỉnh địa giới hành chính đã bảo đảm đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số; 3 xã Bình Sơn, Long Phước, Bàu Cạn đáp ứng đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, còn 2 xã Cẩm Đường và Long An đạt trên 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên theo quy định tại Nghị quyết số 1211 của UBTVQH.

Trình bày Tờ trình đề nghị thành lập 5 phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, trước tình hình phát triển kinh tế, xã hội tốc độ đô thị hóa và nhất là dân số cơ học tăng cao trong những năm qua, các xã Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen đang gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, việc thành lập các phường nêu trên là cần thiết, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và phù hợp với quy hoạch chung của thị xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho biết, trong những năm qua thị xã Long Khánh đã đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, nền kinh tế từng bước dịch chuyển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao. Để tạo điều kiện cho thị xã Long Khánh phát huy hơn nữa các lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, cùng với sự phát triển đồng bộ về kinh tế - xã hội, cũng như thúc đẩy đưa thị xã  trở thành một trong những trung tâm phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, thương mại - dịch vụ và an ninh - quốc phòng của tỉnh Đồng Nai, thì việc thành lập thành phố Long Khánh là cần thiết, phù hợp. Mặt khác, điều kiện thành lập 5 phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai đã bảo đảm đúng theo các quy định về điều kiện tại khoản 2 Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Có phương án cụ thể để sớm ổn định cuộc sống cho người dân

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành với việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể 1 xã thuộc huyện Long Thành là cần thiết, về cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Hồ sơ Đề án, trình tự, thủ tục lập Đề án đã đáp ứng đủ quy định của pháp luật. Ủy ban Pháp luật kiến nghị, UBTVQH ra Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính 05 xã Bàu Cạn, Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước và giải thể xã Suối Trầu thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra

Tuy nhiên, một số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ thêm một số nội dung như: những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân ở xã bị giải thể hoặc bị chuyển từ xã này sang xã khác sẽ do chính quyền địa phương nơi nào tiếp tục giải quyết; phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở xã bị giải thể; việc ổn định cuộc sống của người dân bị điều chuyển sang xã khác... Đề nghị chính quyền địa phương cần phải có phương án cụ thể ngay từ khi lập Đề án để tránh tình trạng khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành nhưng cuộc sống người dân vẫn chưa ổn định ở những nơi tái định cư, đặc biệt là đối với người dân ở xã bị giải thể (khi mà chính quyền xã cũ không còn, chính quyền xã mới chưa nhận được bàn giao cụ thể).

Đối với đề nghị thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật cũng thấy rằng việc thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai là cần thiết. Các xã này và thị xã Long Khánh đều đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành lập phường, thành phố theo quy định của pháp luật. Hồ sơ Đề án, trình tự, thủ tục lập Đề án đã đáp ứng đủ quy định của pháp luật. Ủy ban Pháp luật đề nghị UBTVQH ban hành Nghị quyết về việc thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Để bảo đảm tính hiệu lực và đồng bộ trong việc thi hành Nghị quyết của UBTVQH và đơn giản hóa thủ tục hành chính, cũng như trên cơ sở thống nhất với các cơ quan chức năng, Ủy ban Pháp luật đề nghị, Chính phủ bổ sung vào dự thảo Nghị quyết một điều (Điều 2) về việc thành lập Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Khánh trên cơ sở kế thừa nguyên trạng Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh và Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Khánh. Đồng thời, để các cơ quan, tổ chức và địa phương có thời gian cho công tác chuẩn bị, kiện toàn tổ chức, thay đổi tên gọi, con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập, Ủy ban Pháp luật đề nghị Nghị quyết của UBTVQH có hiệu lực thi hành từ ngày 1.6.2019.

Thống nhất về nội dung Tờ trình của Chính phủ, cũng như ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, tại phiên họp, 100% các thành viên UBTVQH đã biểu quyết tán thành việc điều chỉnh địa giới hành chính 05 xã và giải thể 01 xã thuộc huyện Long Thành; việc thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu lưu ý khi triển khai Đề án cần tính đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự, bảo đảm đồng bộ của cả hệ thống chính trị. UBTVQH giao Ủy ban Pháp luật tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về việc thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã Bàu Cạn, Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước và giải thể xã Suối Trầu thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Phương Thủy