Quảng Trị:

Xem xét ban hành chính sách phòng, chống dịch Covid-19 

Xem với cỡ chữ

Đó là một trong những nội dung được thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp thứ 39 của Thường trực HĐND tỉnh mới đây. Theo đó, tính đến 7h ngày 19.3.2020, Quảng Trị chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid -19. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn đang được triển khai tích cực, đã cách ly tập trung tại các cơ sở 335 người, cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú 79 người. Số lượng mẫu gửi xét nghiệm 20. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát và cách ly tất cả người nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay, yêu cầu về ban hành các chính sách để tập trung giải quyết khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh hết sức cấp thiết. Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các chính sách phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Như: Hỗ trợ về vật tư, trang thiết bị y tế, tiền ăn đối với các đối tượng cách ly; các chế độ đối với cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng, dịch bệnh, các lực lượng làm nhiệm vụ đón tiếp phân loại các đối tượng bị cách ly, tư vấn hỗ trợ bảo đảm y tế…. Dự kiến, Kỳ họp thứ 14 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 3.2020.

HOÀNG CHÂU