Q. Long Biên, Hà Nội:

Xây dựng mô hình chợ theo tiêu chí văn minh thương mại 

Xem với cỡ chữ

Làm việc tại UBND quận về công tác đầu tư, xây dựng và quản lý các chợ dân sinh trên địa bàn theo tiêu chí văn minh thương mại, an toàn thực phẩm, Thường trực HĐND quận ghi nhận: Công tác đầu tư, xây dựng, quản lý các chợ dân sinh có chuyển biến rõ nét; 95% các hàng ăn chín có tủ kính; 100% các chợ đã tổ chức vệ sinh trong ngày, có hợp đồng ký thu dọn vệ sinh; công tác phòng cháy, chữa cháy được đầu tư đồng bộ và từng bước chuẩn hóa... Tuy nhiên, tình trạng hàng rong, bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè còn phổ biến; ý thức giữ gìn vệ sinh chung của các hộ kinh doanh trong chợ chưa cao, việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa còn hạn chế… Đoàn yêu cầu UBND quận tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình chợ theo tiêu chí văn minh thương mại; tăng cường kiểm soát các chủ chợ và các hộ kinh doanh, bảo đảm 100% các cơ sở kinh doanh được kiểm soát; thường xuyên kiểm tra xử lý liên quan đến việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

BẢO TRÂM