Vượt qua chính mình 

Xem với cỡ chữ
Tâm huyết, trách nhiệm, vì dân luôn là những phẩm chất cử tri đòi hỏi và mong muốn nhất ở người đại diện cho mình. Nhìn lại hoạt động của cơ quan dân cử thời gian qua, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai PHẠM NGỌC TUẤN cho biết, với tinh thần không ngừng nỗ lực, vượt qua chính mình để nhiệm kỳ sau không trở thành cái bóng của nhiệm kỳ trước, HĐND tỉnh Đồng Nai đã năng động, sáng tạo; tích cực tác động để cơ quan chức năng giải quyết ổn thỏa ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kết quả tất yếu của một chính quyền hành động

- Năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động,“thương hiệu” HĐND tỉnh Đồng Nai đã in đậm dấu ấn không chỉ trong phạm vi một địa phương. Không ít đổi mới mang lại hiệu quả thiết thực đã được học tập và luật hóa. Truyền thống ấy tiếp tục được phát huy như thế nào trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, thưa ông?

HĐND tỉnh Đồng Nai qua các nhiệm kỳ luôn xác định phải không ngừng cố gắng, phải vượt qua chính mình để nhiệm kỳ sau không trở thành cái bóng của nhiệm kỳ trước. Nỗ lực đó trước hết là thực hiện đúng, đủ các quy định đã có của pháp luật. Nhiệm kỳ này, một loạt các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động HĐND được sửa đổi và ban hành mới, thay thế các quy định trước đây về: Tổ chức, hoạt động, thẩm quyền, trình tự thực hiện các thẩm quyền đó. Vì vậy, chúng tôi phải nghiên cứu, cập nhật ngay từ khi các văn bản đó chưa có hiệu lực thi hành. Nắm rõ rồi thì phải cố gắng thực hiện cho đúng, phải nâng lên về chất các hoạt động của mình. Vấn đề này, hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh có đánh giá tại các phiên họp để kịp thời có những định hướng, điều chỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Phạm Ngọc Tuấn

- Kết thúc mỗi nhiệm kỳ, HĐND tỉnh Đồng Nai luôn rút ra các bài học kinh nghiệm, nhìn nhận những hạn chế và những kiến nghị như là những “hành trang” ban đầu để chuyển lại cho nhiệm kỳ sau. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 này, HĐND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng chương trình hoạt động cho toàn khóa và xác định rõ sẽ phải tiếp tục năng động, sáng tạo, hiệu quả. Ba điều này xuất phát từ trách nhiệm trước cử tri và 3 triệu người dân Đồng Nai, phù hợp với quy luật của sự phát triển.

- Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng những thành tựu nổi bật về KT - XH của địa phương là kết quả tất yếu của một chính quyền hành động, mà hạt nhân là nỗ lực không ngừng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thưa ông?

- 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch 5 năm phát triển KT - XH năm 2016 - 2020. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng 8,2% so với cùng kỳ. Có 23/24 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT - XH đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết... Đạt được kết quả trên, do có sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, cộng đồng các doanh nghiệp, cùng toàn thể tầng lớp nhân dân.

Từ cuối năm 2015, Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã xác định tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt việc triển khai thực hiện các nhóm giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015; tập trung huy động các nguồn lực đẩy mạnh thực hiện các đột phá phát triển, nhất là đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 103/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Mọi nỗ lực của chính quyền địa phương, nhất là của cơ quan dân cử không ngoài mục đích hoàn thành trọng trách trước cử tri và nhân dân giao phó, thưa ông?

- Đúng vậy. Có thể khẳng định, để đạt được những kết quả nêu trên có sự đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh, của các đại biểu trong việc quyết định đúng đắn những vấn đề phát triển của địa phương; chủ động, tích cực trong hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Đồng Nai đã huy động sự tham gia của nhiều chủ thể khác đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh. Ví dụ, các dự thảo nghị quyết và các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình ra kỳ họp đều được gửi đến Ủy ban MTTQ tỉnh để lấy ý kiến, giám sát và phản biện (bao gồm cả các nghị quyết về ngân sách nhà nước). Vì thế các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành phù hợp với thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Chúng tôi cũng công khai các hoạt động của HĐND để cử tri biết, giám sát và nghiêm túc xử lý các ý kiến, kiến nghị, đạt tỷ lệ 100%. Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của cử tri.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường trao đổi với cử tri tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh 
Ảnh: Huy Anh 

Linh hoạt và sáng tạo trong giám sát

- 2016 là năm đầu tiên thực hiện Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND. Việc hoàn thiện khung pháp lý và các điều kiện bảo đảm hoạt động trong nhiệm kỳ mới đã tạo thuận lợi cho HĐND thực hiện chức năng quan trọng này?

- Có thể nói HĐND, đại biểu HĐND các cấp đã mong chờ Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND từ rất lâu. Từ ngày 1.7.2016, Luật này có hiệu lực thi hành và giải quyết nhiều vấn đề khó, vướng trong hoạt động giám sát của HĐND, ghi nhận và nâng cao hơn nữa vị thế của cơ quan dân cử, với những nội dung rất tâm đắc. Mặc dù vậy vẫn còn nhiều vướng mắc. Ví dụ như việc ban hành chương trình giám sát cho năm sau tại kỳ họp giữa năm của năm trước sẽ không sát với yêu cầu và đòi hỏi của tình hình thực tế. Hay giám sát của tổ đại biểu, Luật quy định vậy nhưng tổ chức giám sát bằng cách nào thì còn bỏ ngỏ.

- Trong nhiều trường hợp, sự linh hoạt, vận dụng sáng tạo của địa phương mới là yếu tố quyết định thành công. Chắc hẳn, HĐND tỉnh Đồng Nai đã có những cách làm của riêng mình, nhất là việc thực hiện những kiến nghị sau giám sát, chất vấn để tạo chuyển biến tích cực trên thực tế và bảo đảm sự nghiêm minh của kỷ cương, phép nước, thưa ông?

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương xác định chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND. Do vậy, quyết định, thực hiện hay giám sát đều do Chính quyền địa phương thực hiện. Điều này thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa HĐND và UBND. Chúng tôi xác định đây là một thuận lợi trong việc bảo đảm thực hiện nghiêm túc các kết luận giám sát. HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai ký kết quy chế phối hợp hoạt động; mỗi cơ quan xác định phối hợp tốt để có kết quả hoạt động các bên cùng tốt.

Riêng đối với HĐND, chúng tôi có nhiều cách để “theo đuổi” kết quả thực hiện kết luận giám sát của mình. Từ vận dụng những quy định của Luật như: Ban hành nghị quyết về chất vấn; báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND và thông báo kết quả giám sát đó; hàng quý, Thường trực HĐND tỉnh làm việc với các ban về hoạt động giám sát; báo cáo kết quả giám sát việc trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp và sắp tới có thể là Nghị quyết về trả lời ý kiến cử tri... đến những cách làm riêng như: Thống kê theo dõi từng kiến nghị giám sát để nhắc nhở, đôn đốc; truyền hình trực tiếp các hoạt động giám sát tại kỳ họp của HĐND; công khai hoạt động giám sát trên cổng thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin để cử tri và nhân dân biết; thông tin và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh để giám sát và tham gia xây dựng chính quyền. Đặc biệt, chúng tôi xác định muốn kiến nghị sau giám sát của mình được thực hiện thì kiến nghị phải đúng là kiến nghị.

- Xin cảm ơn ông!

NGUYÊN PHƯƠNG thực hiện