Vướng mắc trong thực hiện chính sách lĩnh vực y tế 

Xem với cỡ chữ
Vừa qua, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện giám sát chuyên đề về thực hiện chế độ, chính sách về y tế và công tác xã hội hóa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật giai đoạn 2011 - 2018 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh và Bệnh viện đa khoa. Đại diện một số bệnh viện đã phản ánh với Đoàn Giám sát những vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách lĩnh vực y tế.

Theo báo cáo của các bệnh viện, mặc dù, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cấp ngành trong toàn tỉnh đã rất quan tâm nhưng so với yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn vốn ưu tiên cho hoạt động của ngành y tế chưa nhiều; giá cả dịch vụ chưa tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí, chưa bảo đảm bù đắp chi phí và có lợi nhuận nên chưa khuyến khích được các tổ chức và cá nhân bỏ vốn đầu tư.

Về quỹ BHYT, hiện chỉ thanh toán giường bệnh theo kế hoạch, trong khi số giường bệnh thực kê chênh lệch rất lớn; BHYT thanh quyết toán chậm; chính sách mời chuyên gia chuyển giao kỹ thuật, chuyển giao theo Đề án 1816 không giải ngân được; còn nhiều bất cập trong thực hiện đấu thầu tập trung.Trong thực hiện xã hội hóa phương tiện, trang thiết bị, do đặc thù nên Bệnh viện Y học cổ truyền không thực hiện xã hội hóa.

Đối với Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, trong điều kiện đầu tư không đáp ứng, trước sự quá tải bệnh nhân và nhu cầu một số bộ phận người dân, bệnh viện đã thực hiện các đề án liên doanh liên kết như máy chụp CT 2 dãy; máy chụp CT Scanner 64 dãy 128 lát; máy theo dõi huyết động không xâm lấn; hệ thống real – time PCR (sinh học phân tử); máy chụp cộng hưởng từ 1.5 tesla. Đây là hệ thống trang thiết bị hiện đại, cải thiện tốt chất lượng khám chữa bệnh, giúp người dân không phải chuyển tuyến, góp phần giảm quá tải cho tuyến Trung ương.

Lãnh đạo Bệnh viện Y Học cổ truyền và Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đều kiến nghị HĐND tỉnh có ý kiến với Chính phủ về các vấn đề hiện nay về thanh toán tiền giường bệnh, về thanh quyết toán các dịch vụ; dự toán kinh phí BHYT. Bệnh viện Y học cổ truyền cũng kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi Thông tư 40/TT-BYT theo hướng mở rộng để người dân có quyền lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh; nên có chính sách cho bác sĩ y học cổ truyền đi học các chuyên khoa phù hợp (giống như bác sĩ đa khoa) để bảo đảm cho Bệnh viện  sớm trở thành Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đề nghị Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện sớm lộ trình chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang doanh nghiệp; quy định về giá dịch vụ bảo đảm tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí và có lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Phát biểu tại cuộc giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải đề nghị đơn vị cần thực hiện xã hội hóa theo hướng hấp thu các bài thuốc hay trong dân gian, có thể mời các lương y nổi tiếng, uy tín vào làm dịch vụ trong bệnh viện, tập trung xây dựng thương hiệu; tạo môi trường làm việc, đào tạo, bồi dưỡng, tăng thêm thu nhập, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho đội ngũ bác sỹ chuyên tâm công tác.

HĐND tỉnh sẽ tập hợp trong nội dung cho kỳ họp cuối năm; sau giám sát sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh và các ngành liên quan để làm rõ hơn nội dung đã giám sát, tìm giải pháp tháo gỡ.

K. Linh