Kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Khóa VI

Vững bước tăng trưởng kinh tế 

Xem với cỡ chữ
6 tháng đầu năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lan rộng, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh vẫn đạt và vượt so với cùng kỳ. Có được kết quả này là nhờ sự quyết tâm, đoàn kết của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trên địa bàn. Đó là điểm nhấn được Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Văn Hải nêu rõ tại Kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã Khóa VI vừa qua.

Quyết liệt từ bước đi đầu tiên

Ngay khi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, bám sát chỉ đạo của cấp trên và thực tiễn, HĐND thị xã đã xác định cụ thể các nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm. Trên cơ sở đó, tiếp tục duy trì các cơ chế hỗ trợ xây dựng và chỉnh trang đô thị, như: Cơ chế hỗ trợ thảm nhựa hạt mịn; cơ chế xây dựng các tuyến phố, ngõ phố văn minh, xây dựng, mở rộng các tuyến đường giao thông, lắp đặt đường điện chiếu sáng... Thực hiện đồng bộ các giải pháp theo nghị quyết chuyên đề, như: Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới… Khi dịch Covid-19 bất ngờ xuất hiện và có nguy cơ lan rộng, bên cạnh phối hợp giám sát với Ủy ban MTTQ, Thường trực HĐND thị xã cũng đã kịp thời phối hợp, yêu cầu UBND thị xã và các ngành bàn giải pháp phòng, chống bệnh dịch; đặc biệt, thực hiện điều hành ngân sách linh hoạt để ứng phó kịp thời. Nhờ sự chủ động kịp thời và nắm chắc tình hình thực tế, 6 tháng đầu năm, thị xã đã hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh song song với thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

Theo đó, báo cáo của UBND thị xã tại Kỳ họp thứ 11, HĐND thị Khóa VI vừa qua cho thấy: 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã đã đạt và vượt so với cùng kỳ. Cụ thể: Vụ xuân được mùa, tổng sản lượng lương thực đạt 102,5% kế hoạch; công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh; thu ngân sách đạt 53,2% kế hoạch. Đặc biệt, ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 với nhiều kết quả khả quan. Cùng với đó, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Theo Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Văn Hải, 6 tháng đầu năm, việc thực thi nghị quyết của HĐND thị xã đã đạt được các mục tiêu đề ra, nhờ sự quyết tâm, đoàn kết của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trên địa bàn. Trong đó, Thường trực HĐND thị xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND thị xã cũng như đối với UBND thị xã trong triển khai thực thi các nghị quyết. Hoạt động của HĐND, các cơ quan HĐND thị xã luôn bám sát nghị quyết của HĐND tỉnh và chủ trương của Thị ủy Hồng Lĩnh. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lây lan, Thường trực, các Ban HĐND luôn sát sao, nắm bắt thực tiễn để có những đổi mới trong hoạt động, duy trì nghiêm túc các phiên họp thường kỳ hàng tháng để trao đổi và kịp thời đưa ra giải pháp trước mọi diễn biến.  

Tiếp tục nỗ lực vượt khó

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, song, tại kỳ họp vừa qua, các đại biểu HĐND thị xã cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ. Điển hình như: Tốc độ tăng trưởng giá trị trên lĩnh vực thương mại dịch vụ giảm so với cùng kỳ; một số địa phương gặp khó trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là thực hiện tiêu chí môi trường - an toàn vệ sinh thực phẩm. Tình trạng vi phạm trật tự đô thị diễn ra nhiều và kéo dài nhưng chưa có giải pháp quyết liệt chấn chỉnh. Việc xây dựng chương trình phát triển đô thị và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị còn chậm, dẫn đến quá trình thực thi gặp khó khăn. Công tác quản lý trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường tuy đã có sự chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả khả quan, song vẫn còn nhiều vướng mắc, chậm được giải quyết. Đặc biệt, giải quyết việc làm mới cho lao động mới chỉ đạt 35% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ.

Để bảo đảm hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh Khóa VII sắp tới, tại kỳ họp vừa qua, HĐND thị xã đã quyết nghị một số nội dung quan trọng. Trong đó, triển khai hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tập trung triển khai sản xuất vụ mùa và trồng cây vụ đông năm 2020 - 2021. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường quản lý về tài nguyên và môi trường, tập trung khai thác tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, thị xã sẽ tiếp tục thu hút các nhà đầu tư mới, đôn đốc việc triển khai đối với các dự án đã được phê duyệt, đồng thời rà soát lại các sản phẩm ưu tiên, sản phẩm chủ lực để có kế hoạch phát triển tại các địa phương.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện xây dựng các phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh cũng như đời sống. Với những giải pháp đã đề ra, thị xã Hồng Lĩnh quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

 

 

 

 

 

Lê Hồng Hạnh, Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Truyền hình