Tính đa dạng trong tuyển dụng nhân viên Văn phòng Nghị viện Canada

Vụ Các vấn đề về thủ tục - minh họa ngắn gọn 

Xem với cỡ chữ
Vụ Các vấn đề về thủ tục của Văn phòng Hạ viện Canada từng triển khai thực hiện một số kế hoạch liên quan đến việc tuyển dụng nhân viên theo tiêu chí bảo đảm công bằng cho các nhóm thiểu số.

Khoảng năm 2001, Vụ Các vấn đề về thủ tục tiến hành phân tích nhân khẩu học trong số nhân viên của Vụ, tại thời điểm đó gồm 60 người. Vụ Các vấn đề về thủ tục nhận thấy, nhiều người trong số họ đã đến tuổi nghỉ hưu và cần hành động nhanh chóng để có đội ngũ nhân viên kế cận. Vào cuối năm 2000, Vụ Các vấn đề về thủ tục đã tổ chức chiến dịch tuyển dụng tầm quốc gia và tuyển được khoảng một tá nhân viên mới. Thật không may, do hành động hơi vội vàng và không có chiến lược tốt, Vụ đã không thành công trong việc thu hút người từ các nhóm thiểu số. Tuy nhiên, Vụ Các vấn đề về thủ tục đã thấy trước một cách chính xác về làn sóng nghỉ hưu; từ năm 2000 - 2006, đã có 15 nhân viên của Vụ Các vấn đề về thủ tục nghỉ hưu hoặc rời đi vì những lý do khác.


Như đã được mài dũa về kỹ năng lập kế hoạch, Vụ Các vấn đề về thủ tục đã chính thức phát triển chiến lược tuyển dụng dài hạn cho hiện tại và kế hoạch tương lai để đối phó với dự đoán về tình trạng nghỉ hưu trong giai đoạn kế tiếp (giữa năm 2006 và 2010, hơn 16 nhân viên của Vụ đủ điều kiện để nghỉ hưu), và sự gia tăng trong hoạt động của Nghị viện cũng như nhu cầu đối với các công việc liên quan đến thủ tục trong Nghị viện. Vụ Các vấn đề về thủ tục cũng xem xét các đặc điểm của công việc này và sơ lược các năng lực phát triển cần thiết để xây dựng cơ cấu đánh giá hiệu suất. Những tiêu chuẩn này được sử dụng để xác định ứng viên trong quá trình tuyển dụng hàng năm trước khi thành lập tổ chức để duy trì danh sách thành viên tiềm năng có đủ điều kiện. Vụ Các vấn đề về thủ tục phát triển các công cụ đánh giá chuẩn mực cho các cuộc thi và dùng cách tiếp cận chủ động để tăng sự đa dạng bằng cách tích cực tiếp thị Hạ viện như một nhà tuyển dụng đáng để lựa chọn. Để làm như vậy, Vụ Các vấn đề về thủ tục đã thiết kế các tài liệu quảng cáo, tham gia hội chợ việc làm của các trường đại học và nghiên cứu một loạt các cơ hội tiếp thị khác nhau. Mặc dù kết quả vẫn chưa được thể hiện, quy trình bắt đầu vào tháng 1.2007 đã thu hút gần 400 ứng viên.

Tuy nhiên, chiến lược của Vụ Các vấn đề về thủ tục không chỉ kết thúc ở việc tuyển dụng. Vụ cũng đã phát triển một kế hoạch quản lý nghề nghiệp hướng đến cung cấp các phương tiện để phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, khuyến khích và công nhận các cá nhân có năng lực và tài năng, phát triển nhân sự cho vị trí quản lý. Điều này được thực hiện thông qua một loạt cơ chế, bao gồm cả phân công công việc, đánh giá hiệu suất làm việc, đào tạo người mới một cách toàn diện, đào tạo hàng tháng hoặc đào tạo đột xuất, hướng dẫn tư vấn, luân chuyển công tác, báo cáo và trao đổi kiến thức với những nhân viên nghỉ việc và cuối cùng là việc thăng chức. Tất cả đều được giám sát bởi Tiểu ban Nhân sự, gồm các nhà quản lý cấp cao, là nhóm xác định các ưu tiên và xây dựng kế hoạch hành động, và bởi Ban Quản lý đánh giá nghề nghiệp, giúp cho các quyết định về luân chuyển nhân viên và thăng chức, cũng như tiến hành đánh giá liên tục về tiềm năng phát triển tiếp theo.

Ngô Linh