VPQH tổ chức Hội thảo mô hình hoạt động của Ban Thư ký QH 

Xem với cỡ chữ
Trong khuôn khổ Dự án hợp phần “Sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, ngày 31.8, tại Hải Phòng, VPQH đã tổ chức Hội thảo mô hình hoạt động của Ban Thư ký QH.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc dự và chủ trì Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, triển khai thực hiện Luật Tổ chức QH năm 2014, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 1093/2015/UBTVQH13 ngày 21.12.2015 về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thư ký QH. Trên cơ sở đó, UBTVQH đã phê chuẩn danh sách thành viên Ban thư ký phục vụ Tổng Thư ký QH Khóa XIII và sắp tới đây, Tổng Thư ký QH Khóa XIV sẽ trình UBTVQH kiện toàn nhân sự của Ban thư ký.

Căn cứ các quy định của pháp luật và điều kiện thực tế, Ban Thư ký QH phải được tổ chức hoạt động phù hợp, đồng bộ và thống nhất với tổng thể tổ chức và hoạt động của QH, các cơ quan của QH cũng như bộ máy giúp việc của QH. Có sự phân công và phối hợp hoạt động một cách hài hòa, hợp lý, bảo đảm thông suốt và đạt hiệu quả cao; khắc phục những hạn chế của mô hình hiện nay. Đồng thời bảo đảm tính chất tinh gọn, phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước về cải cách hành chính trong giai đoạn mới. Trong thời gian vừa qua, Tổng thư ký QH đã thành lập Ban soạn thảo để tiến hành xây dựng Quy chế làm việc của Ban thư ký, quy định về chế độ làm việc, phân công công tác và các quy trình, thủ tục thực hiện nhiệm vụ của Ban thư ký, bảo đảm sự thống nhất, hiệu quả, tính chuyên nghiệp, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ.

Tại Hội thảo, các đại biểu nghe và thảo luận về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký QH Việt Nam; Mô hình tổ chức và hoạt động của Ban Thư ký Nghị viện Đan Mạch; Quy trình hoạt động của Ban Thư ký QH tại Kỳ họp QH và phiên họp UBTVQH; Nhiệm vụ của Ban Thư ký trong việc giúp Tổng Thư ký duy trì quan hệ công tác với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, cơ quan của UBTVQH và VPQH...

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ban Thư ký QH trong việc giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan của QH và các cơ quan, tổ chức hữu quan, nhiều ý kiến cho rằng, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Thư ký QH, việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ công tác với các cơ quan trong và ngoài QH là hết sức quan trọng và cần thiết. Để Ban thư ký QH giúp Tổng thư ký QH duy trì các mối quan hệ này cần có quy định cụ thể các mối quan hệ công tác của Tổng thư ký QH như một thiết chế luật định.

Hướng tới việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH, các cơ quan của QH, Đoàn ĐBQH và các ĐBQH, nhất là tại các kỳ họp của QH, thì cần xây dựng mối quan hệ công tác nhằm kết nối các hoạt động của Ban Thư ký QH với Văn phòng Đoàn ĐBQH các địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ của Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Theo đó, cần xác định rõ trách nhiệm của Ban Thư ký QH và Văn phòng Đoàn ĐBQH địa phương trong từng lĩnh vực phối hợp công tác; xác định cơ chế trao đổi thông tin giữa Ban Thư ký QH và Văn phòng Đoàn ĐBQH; xác định rõ phương thức và các nguyên tắc phối hợp; quy định cụ thể đầu mối thường trực trong công tác phối hợp.

Hội thảo là diễn đàn để các thành viên thực hiện nhiệm vụ thư ký phục vụ hoạt động của QH trao đổi, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tế; từ đó đề xuất những kiến nghị phù hợp với đặc thù trong tổ chức và hoạt động của Ban thư ký QH phục vụ Tổng thư ký QH Việt Nam.

Tin và ảnh: Hà An