Vĩnh Phúc: Quyết liệt hơn trong đền bù, bồi thường - giải phóng mặt bằng 

Xem với cỡ chữ

Theo báo cáo tại buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với UBND huyện Vĩnh Tường về công tác quản lý, thực hiện các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện: Xác định tạo sự đồng thuận trong nhân dân nên công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Huyện phối hợp với Viettel Vĩnh Phúc, VNPT Vĩnh Phúc nhắn tin vận động, tuyên truyền các hộ dân có đất nằm trong phạm vi dự án nhận tiền bồi thường - giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao đất cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, cũng còn không ít khó khăn do việc tồn tại 2 cơ chế giá đất, một là của Nhà nước quy định và một là của doanh nghiệp tự thỏa thuận với người dân; các vướng mắc liên quan đến thủ tục cưỡng chế, việc chấp hành pháp luật đất đai của người dân chưa tốt cùng với lịch sử nguồn gốc đất đai phức tạp...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình ghi nhận những nỗ lực của huyện; đồng thời yêu cầu UBND huyện tiếp tục phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn quyết liệt hơn nữa trong công tác đền bù, bồi thường - giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án quy mô lớn, có thể chia thành nhiều giai đoạn để thực hiện như: Khu công nghiệp Chấn Hưng, Cụm công nghiệp Đồng Sóc…

N. TRANG