Vĩnh Phúc: Huy động nguồn lực đầu tư cho y tế 

Xem với cỡ chữ

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khám, chữa bệnh và khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn huyện Lập Thạch giai đoạn 2016 - 2018, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh ghi nhận: Huyện đã quan tâm đầu tư, tu sửa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh. Giai đoạn 2016 - 2018, số người tham gia BHYT tăng từ 97.170 người năm 2016 lên 110.232 người năm 2018; độ bảo phủ BHYT đến hết năm 2018 đạt 86,8%; tổng số người được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn trong 3 năm hơn 282.000 lượt người. Trong đó, tỷ lệ khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT chiếm hơn 90%… Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị làm rõ chi phí bình quân cho bệnh nhân nội trú, ngoại trú; tình trạng quá tải của bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ có đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh; làm rõ tình trạng nợ đọng BHYT tại các doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải đề nghị huyện tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN lĩnh vực y tế; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định trong khám, chữa bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các đơn vị trốn đóng, nợ đọng BHYT; tăng cường XHH, huy động các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực y tế; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định về chăm sóc sức khỏe nhân dân.

BẢO TRÂM