Vĩnh Long: Thống nhất nội dung chất vấn giữa hai kỳ họp  

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất các nội dung theo Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thường kỳ tháng 10. Theo đó, các nhóm vấn đề chất vấn được lựa chọn gồm: Công tác quản lý, xử lý vi phạm về ô nhiễm môi trường các loại rác thải, chất thải; giải pháp bảo đảm vận hành các cơ sở xử lý rác thải tập trung trên địa bàn; việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về quản lý quy hoạch thăm dò, khai thác cát và sử dụng cát lòng sông; công tác phối hợp, kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác cát sông trên địa bàn… Theo kế hoạch, sau khi, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND gửi yêu cầu chất vấn; trước ngày 10.10, các tổ chức, cá nhân có nội dung yêu cầu chất vấn gửi văn bản trả lời các nội dung chất vấn. Từ ngày 10 - 15.10, các Ban, Tổ đại biểu HĐND khảo sát một số nội dung yêu cầu chất vấn cần làm rõ thêm thông tin chất vấn. Dự kiến, phiên chất vấn diễn ra vào ngày 30.10.

HỮU TÀI