Vinalines sẽ thoái vốn tại 13 đơn vị thành viên trực thuộc 

Xem với cỡ chữ
Đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa cho biết, theo kế hoạch được phê duyệt, trong năm 2020, Công ty mẹ - Tổng công ty sẽ tiến hành thoái vốn tại 13 doanh nghiệp thành viên trực thuộc.

Theo đó, các doanh nghiệp thành viên của Vinalines sẽ giảm tỷ lệ sở hữu, gồm: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco) giảm từ 51% xuống 49% (2,8 triệu cổ phần); Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship giảm từ 51% xuống 36% (3 triệu cổ phần); Công ty cổ phần Cảng Cái Lân giảm từ 56,58% xuống 51% (hơn 2 triệu cổ phần); Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao giảm từ 56% xuống 51%.

Cùng với đó, Vinalines cũng sẽ thoái vốn toàn bộ tại 7 doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (49%), Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu (26,46%), Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (24,9%), Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải (12,94%); Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (48,97%), Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (49%) và Công ty cổ phần Vinalines Nha Trang (98,34%).

Ngoài ra, Công ty mẹ - Vinalines cũng dự kiến thoái 300.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa và hơn 47.800 cổ phần tại Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (Petec). “Với kế hoạch thực hiện thoái vốn trên cộng với việc thanh lý tàu và ảnh hưởng giảm thị phần dịch vụ tạm nhập tái xuất của khách hàng nên năm 2020, dự kiến doanh thu hợp nhất của Tổng công ty khoảng 10.315 tỷ đồng, giảm 14,5% so với năm 2019”, đại diện Vinalines thông tin.

MH