Vietcombank hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về triển khai các giải pháp hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tiếp theo các giải pháp về giảm lãi suất cho vay đến 1,5%/năm và giảm phí dịch vụ trên 28% cho khách hàng đã thực hiện từ ngày 11.2, ngày 20.3, Vietcombank đã chính thức ban hành 2 văn bản áp dụng trong toàn hệ thống về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN. Đây là bước đi tiếp theo trong nhóm các giải pháp hỗ trợ tổng thể đối với khách hàng của Vietcombank chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Vietcombank hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Nguồn: ITN

Theo đó, các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được Vietcombank xem xét cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ bao gồm, các khoản nợ có nguồn trả nợ đến từ các ngành/lĩnh vực bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 (du lịch, dịch vụ vận tải, nhà hàng, khách sạn…); doanh thu/thu nhập của khách hàng sụt giảm ảnh hưởng tới khả năng thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo lịch trả nợ đã thỏa thuận; phương án phục hồi khả thi cho thấy khách hàng đủ khả năng trả nợ sau khi thực hiện cơ cấu… và một số tiêu chí khác theo hướng dẫn nội bộ của Vietcombank.

Phần dư nợ được cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ là phần dư nợ gốc và lãi đến hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23.1 đến ngày liền kề sau 3 tháng, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch theo đúng quy định tại Thông tư 01 của NHNN. Đồng thời Vietcombank thực hiện triển khai qua cầu truyền hình quán triệt toàn bộ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN và tập huấn các văn bản hướng dẫn cụ thể của Vietcombank tới toàn bộ 111 chi nhánh Vietcombank trên toàn quốc cùng các phòng ban trung tâm liên quan tại trụ sở chính.

Đây là cơ sở quan trọng để Vietcombank có thể triển khai thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cũng như thực hiện cho vay mới một cách nhanh chóng và đồng bộ trên toàn hệ thống, kịp thời hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn và ổn định lại sản xuất, bảo đảm đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN. Vietcombank cam kết chủ động, tiên phong thực hiện các chính sách điều hành của Chính phủ, của NHNN vì mục tiêu chung ổn định tình hình chính trị xã hội và phát triển kinh tế đất nước, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19 tại Việt Nam.