Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực 

Xem với cỡ chữ
Phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại Phiên thảo luận Quan hệ đối tác về phát triển nguồn nhân lực, chiều 16.9.

Việt Nam luôn coi quan hệ đối tác trong phát triển nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng. Bởi vậy, Việt Nam đã cùng các nước ASEAN chú trọng việc xây dựng, thúc đẩy và triển khai hiệu quả nhiều hình thức quan hệ đối tác về phát triền nguồn nhân lực thông qua các kênh hợp tác khác nhau.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tham luận

Thứ nhất là hợp tác công tư: Thế giới việc làm đang thay đổi sẽ không thể thành công nếu không có sự tham gia của khu vực tư nhân. Việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân, giữa khu vực doanh nghiệp và hệ thống các cơ sở giáo dục và đào tạo sẽ gắn kết và nâng cao hiệu quả giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, góp phần khai thác hiệu quả vốn nhân lực cho tăng trưởng và phát triển. Chiến lược pháp triển dạy nghề của Việt Nam đã đưa ra các giải pháp nhằm gắn kết giữa dạy nghề với thị trường lao động và có sự tham gia của doanh nghiệp, từng bước hoàn thiện các quy định để doanh nghiệp là chủ thể của giáo dục nghề nghiệp và tham gia vào tất cả các công đoạn trong quá trình đào tạo. Trong thời gian tới, chúng ta cần thúc đẩy vai trò dẫn dắt tiên phong của khu vực tư nhân trong giáo dục và đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.

Thứ hai là hợp tác giữa các lĩnh vực liên ngành tại mỗi quốc gia: bao gồm việc trao đổi, phối hợp thường xuyên giữa ngành lao động và giáo dục nghề nghiệp với các ngành giáo dục, khoa học công nghệ trong mỗi quốc gia để đảm bảo sự kết nối cũng như nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Việt Nam luôn coi trọng phát triển nguồn nhân lực và coi đó là một trong 3 khâu đột phá bên cạnh việc hoàn thiện thể chế và phát triền hạ tầng. Ngay từ năm 2011, Việt Nam đã thành lập Hội đồng Quốc gia về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực do Thủ tướng Chính phủ làm chủ tịch với 26 thành viên là các Bộ trưởng phụ trách lao động và giáo dục, lãnh đạo một số trường đại học, viện nghiên cứu chủ chốt có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng về phát triển giáo dục, đào tạo, dạy nghề và nhân lực.

Hình ảnh các đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu

Thứ ba là hợp tác ở cấp khu vực: việc tham khảo chính sách, mô hình đạo tạo, thúc đẩy công nhận tay nghề lẫn nhau, di chuyển lao động có tay nghề trong khu vực được thúc đẩynhững chính sách quan trọng để thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực hiệu quả trong ASEAN. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan chuyên ngành ASEAN đã phối hợp liên ngành lao động và giáo dục, khoa học công nghệ, và liên trụ cột giữa lao động thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hộiCộng đồng kinh tế. Việc hợp tác cũng được thúc đẩy thông qua việc hình thành và kết nối mạng lưới giữa các trường nghề, trường đại học trong ASEAN, trao đổi chương trình, giáo trình, trao đối sinh viên.

Thứ tư là tăng cường quan hệ giữa từng nước thành viên và cả ASEAN với các đối tác song phương và đa phương: Đây cũng là một trong những kênh đối tác quan trọng để hỗ trợ từng nước xây dựng chính sách, phát triển các mô hình thí điểm và xây dựng những định hướng, lộ trình chung của khu vực. Việt Nam cùng các nước ASEAN đang tích cực thúc đẩy hơp tác với các đối tác như CHLB Đức, Nhật, Hàn Quốc, Australia và với các tổ chức quốc tế như ILO, ADB, WB trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực

Việt Nam luôn tích cực thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực trong suốt thời gian qua. Năm 2010, Việt Nam đã chủ trì xây dựng Tuyên bố ASEAN về Phát triền nguồn nhân lực nhằm phục hồi kinh tế và tăng trưởng bền vững; đến năm 2017 Việt Nam đưa ra sáng kiến về Tuyên bố APEC về Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Và đến năm nay, trong vai trò nước Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã đưa ra sáng kiến và nhận được sự ủng hộ tích cực và có hiệu quả của cả hai kênh Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng Giáo dục ASEAN và sự hỗ trợ tích cực của Ban Thư ký ASEAN và các đối tác, Tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang thay đổi đã được trình lên và được Cấp cao ASEAN lần thứ 36 thông qua vào tháng 6 năm 2020. Và tại Hội nghị hôm nay, các Bộ trưởng đã thông qua Lộ trình để thực hiện Tuyên bố này với những cam kết cụ thể và thiết thực.

Việt Nam và các nước ASEAN sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đẩy mạnh hợp tác, đa dạng hóa các hình thức quan hệ đối tác. Rất mong các đối tác của Việt Nam nói riêng và ASEAN trong thời gian tới sẽ cùng nhau thúc đẩy hiệu quả quan hệ đối tác nhằm xây dựng nguồn nhân lực ASEAN có tính cạnh tranh cao, đáp ứng trình độ khu vực và thế giới, góp phần xây dựng một cộng đồng chung thịnh vượng và bền vững, đoàn kết và chủ động thích ứng với những thay đổi của thế giới việc làm.

________
Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt.

Bình Nhi lược ghi