ĐBQH Cao Sỹ Kiêm:

Việc triển khai luật còn chậm 

Xem với cỡ chữ
(ĐBNDO) - Đánh giá về điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016 vừa qua, ĐBQH Cao Sỹ Kiêm (Thái Bình) cho rằng, dù nền kinh tế đã có những chuyển biến đáng kể, nhưng việc triển khai các luật sửa đổi cơ chế, thể chế mới còn quá chậm; đạo đức và trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ còn yếu, gây nhiều bức xúc, phiền hà trong dân.
ĐBQH Cao Sỹ Kiêm trả lời phỏng vấn

 Ảnh: Lan Chi

Theo ĐBQH Cao Sỹ Kiêm, kinh tế - xã hội nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là năm 2015 đã có chuyển biến đáng kể, việc thực hiện các mục tiêu tương đối đều, kể cả văn hóa, kinh tế - xã hội. Đây là một thành công của Chính phủ trong điều hành. Ông Kiêm cũng khẳng định, Chính phủ đã điều hành kinh tế - xã hội đi theo kinh tế thị trường một cách tập trung, kiên quyết hơn; đã chú ý đến những chương trình dài hạn như cơ cấu nền kinh tế, sắp xếp lại các ngân hàng tài chính, doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính.

“Đây là những nét đột phá mới trong điều hành, tạo nên những kết quả tạo, chuyển biến mới. Hơn thế nữa, hội nhập đã có những bước tích cực chuyển biến hơn, cũng đã tạo được môi trường pháp lý và đội ngũ cán bộ ngày càng thích nghi với hội nhập.”- ông Kiêm chia sẻ.
 
Về những tồn tại, ĐBQH Cao Sỹ Kiêm cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, QH đã thông qua nhiều luật sửa đổi, nhiều cơ chế, thể chế mới nhưng việc điều hành triển khai, cụ thể hóa lại quá chậm. Thứ hai là những giải pháp để giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội như vấn đề tệ nạn xã hội, giao thông, tham nhũng, thủ tục hành chính thì chưa cụ thể gây nên bức xúc hoặc gây ra sự kêu ca phàn nàn ở dân. Thứ ba là, trong những chủ trương dài hạn, mặc dù đã có định hướng và giải pháp nhưng việc quan tâm tạo điều kiện và điều hành cụ thể chưa tương xứng với yêu cầu, các mục tiêu đặt ra.
 
Để rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ sau, đại biểu Kiêm đề nghị, khi QH đã sửa đổi luật, thay đổi thể chế thì công tác điều hành Chính phủ phải bảo đảm kịp thời, triển khai cụ thể. Khi luật lệ nhanh đi vào cuộc sống, như vậy nhân dân và doanh nghiệp mới có điều kiện phấn đấu, có như thế mới đỡ mất lòng tin ở dân.
 
Đối với những vấn đề còn chậm trễ, gây bức xúc trong dân, phải nhận thức được nguyên nhân là do đội ngũ cán bộ, cách làm việc, phẩm chất đạo đức kể cả trách nhiệm làm việc không đến nơi đến chốn của họ, phải giải quyết ngay. 
 
Nhận định, những vấn đề mang tính chất tình thế đã được Chính phủ xử lý tương đối tốt, nhưng ĐBQH Cao Sỹ Kiêm cho biết những việc mang tính chất lâu dài tuy đã được chú ý quan tâm nhưng việc giải quyết lại chưa có nền tảng dẫn đến việc triển khai chậm so với yêu cầu và mục tiêu đề ra không thực hiện được. Đây cũng là một vấn đề cần phải rút kinh nghiệm trong những năm tới.

Lan Chi