Hàn Quốc

Vì một môi trường cạnh tranh bình đẳng và minh bạch 

Xem với cỡ chữ
Là “ông lớn” của châu Á nổi lên với “kỳ tích sông Hàn”, xứ sở kim chi luôn quan tâm phát triển kinh tế bằng cách bảo vệ môi trường cạnh tranh bình đẳng và minh bạch. Ngay từ năm 1999, Hàn Quốc đã ban hành Luật Ngăn ngừa hối lộ công chức nước ngoài trong các giao dịch Thương mại Quốc tế (FBPA) cũng như các văn bản pháp luật bổ trợ khác sau đó.

Phạt tiền gấp đôi số tiền thu được từ hối lộ

Việc sớm ban hành đạo luật ngăn ngừa hối lộ công chức nước ngoài trong các giao dịch Thương mại quốc tế đã khiến Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc thực thi pháp luật chống hối lộ công chức nước ngoài so với các nước khác ở châu Á.

Theo luật này, cá nhân nào, kể cả người Hàn Quốc lẫn người nước ngoài đều có thể phải chịu trách nhiệm về vi phạm FBPA. Công dân nước ngoài tham gia vào hối lộ ở Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm hình sự theo nguyên tắc lãnh thổ. Theo Điều 3, bất cứ người nào hứa hẹn, đưa, hoặc mời hối lộ một quan chức nước ngoài nhằm đạt được lợi thế không chính đáng trong giao dịch, kinh doanh quốc tế có thể phải đối mặt với 5 năm tù giam hoặc phạt tiền tới 20 triệu KRW (khoảng 17.500 USD). Trong trường hợp lợi nhuận thu được thông qua hối lộ của một quan chức nước ngoài vượt quá tổng cộng 10 triệu KRW (khoảng 8.700 USD), người vi phạm có thể bị phạt tù đến 5 năm hoặc phạt tiền gấp đôi tổng lợi nhuận thu được.

Hơn nữa, một cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức pháp nhân… cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi hối lộ của nhân viên của mình và sẽ bị phạt tới 1 tỷ KRW, hoặc tăng gấp đôi số lợi ích nếu nó vượt quá 500 triệu KRW, trừ khi họ chứng minh được là “đã chú ý hoặc thực hiện giám sát thích hợp để ngăn chặn” hành vi hối lộ trên. Có thể nói, Hàn Quốc đã thể hiện sự tuân thủ đầy đủ Công ước chống hối lộ công chức nước ngoài trong các giao dịch thương mại quốc tế của OECD bằng việc đồng thời đưa vào các quy định về trách nhiệm pháp lý của pháp nhân và thu hồi tài sản tham nhũng. Pháp nhân theo luật của Hàn quốc có thể có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm hiệp hội, quỹ, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp doanh hữu hạn và vô hạn, các công ty của nhà nước, công ty do nhà nước kiểm soát…

Tương tự Mỹ và Anh, luật FBPA của Hàn Quốc đã quy định một tình tiết loại trừ trách nhiệm nếu luật tại quốc gia của công chức nước người cho phép hoặc yêu cầu phải trả các khoản tiền như vậy.

Chú trọng xây dựng các văn bản pháp luật bổ trợ

Tính đến tháng 10.2015, có khoảng 12 vụ hối lộ đã bị Hàn Quốc phát hiện và kết án. Trong một số vụ, Cơ quan Công tố của Hàn Quốc đã quyết định không áp dụng biện pháp điều tra chính thức vì những vụ án này đang bị cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài điều tra như một vụ hối lộ trong nước.

Bên cạnh FBPA, Hàn Quốc cũng có Hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật về tội hối lộ. Ủy ban Quyền dân sự và Chống tham nhũng của Hàn Quốc đã thông qua một Hướng dẫn Xử lý thông tin những vụ việc đã được báo cáo năm 2012, trong đó yêu cầu chuyển các báo cáo về những vi phạm luật đến các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, Hàn Quốc không có hướng dẫn giải thích các yếu tố của loại tội phạm này.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng quan tâm ban hành các luật khác có ý nghĩa hỗ trợ việc áp dụng và thực thi luật chống hối lộ công chức nước ngoài. Luật Tương trợ Tư pháp hình sự Quốc tế của Hàn Quốc cho phép cung cấp những hỗ trợ về tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự; Luật Thuế Thu nhập của Công ty và Luật Thuế thu nhập của Cá nhân nghiêm cấm việc khấu trừ thuế cho các khoản hối lộ trong nước và nước ngoài…

Ngay bản thân Bộ luật Hình sự của Hàn Quốc cũng có những điều khoản liên quan đến hối lộ công chức nước ngoài. Chẳng hạn ở Điều 2 của Bộ luật này đã thiết lập thẩm quyền xét xử đối với bất kỳ tội phạm nào được thực hiện trong lãnh thổ của Hàn Quốc. Điều này có nghĩa rằng, Hàn Quốc có thẩm quyền xét xử đối với bất cứ phần nào của một hành vi cấu thành tội hối lộ công chức nước ngoài theo đạo luật FBPA. Điều 3 cũng cho phép Hàn Quốc có quyền tài phán để truy cứu trách nhiệm hình sự công dân của mình về các hành vi phạm tội được thực hiện ở nước ngoài, bao gồm tội hối lộ công chức nước ngoài, bất kể hành vi được thực hiện ở đâu. 

Linh Anh