Vì anh giấu em 

Xem với cỡ chữ

Làm sao biết nắng đã về trong mắt
Lửa về trên da thịt buổi mai nồng
Môi ai đã nóng ran lời cầu nguyện
Một ngày nao được cháy tựa tro hồng

Vì anh giấu lời yêu vào cỏ úa
Héo lòng anh những sầu muộn riêng mình
Vì anh giấu lời yêu vào sông chảy
Trôi về em những con sóng đa tình

Vì anh giấu em mùa xuân đã chín
Phai đào hoa người lãng tử si tình
Vì anh giấu em nụ hôn ngọt lịm
Thả gió bay theo mãi một bóng hình

Nguyễn Thị Hạnh Loan