Về nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường 

Xem với cỡ chữ
Với mục tiêu gắn kết phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường (BVMT), việc luật hóa nội dung quy hoạch BVMT đã nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia. Tuy nhiên, quy định thế nào cho hợp lý vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Băn khoăn từ tên gọi…

Theo Ts Phạm Ngọc Đăng - Phó chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (Vacne), Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) cần phải có những quy định rõ ràng, phân biệt chính xác giữa quy hoạch môi trường và quy hoạch BVMT. Theo đó, quy hoạch môi trường là quy hoạch phân bổ không gian (chức năng môi trường) với các đặc điểm về tài nguyên thiên nhiên và việc sử dụng các nguồn tài nguyên này một cách hợp lý.

Còn quy hoạch BVMT là việc tiến hành đánh giá, dự báo các tác động tới môi trường của các dự án quy hoạch phát triển, quy hoạch tổ chức không gian sử dụng thành phần môi trường như đất, nước và tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm hài hòa giữa quy hoạch chức năng môi trường và quy hoạch phát triển. Trên cơ sở đó, sẽ đề ra các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo vệ và khai thác bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên hay bảo tồn ĐDSH. “Luật BVMT cần quy định về quy hoạch BVMT chứ không phải quy hoạch môi trường” - Ts Đăng nói.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng, để bảo đảm tính khả thi nên đổi tên thành quy hoạch môi trường vừa nhằm mục tiêu BVMT vừa bao hàm những vấn đề về phân vùng quy hoạch. Lấy tên quy hoạch BVMT sẽ chồng lấn với quy hoạch cơ sở hạ tầng về lĩnh vực chất thải rắn hay hệ thống thoát nước.

… tới phân loại quy hoạch

Quy hoạch BVMT vùng kinh tế - xã hội do Bộ TN và MT lập có thay thế cho quy hoạch do các tỉnh, thành phố đã lập hay không? Đâu là đơn vị hành chính quản lý vùng kinh tế - xã hội? Đó là những câu hỏi được đặt ra xung quanh vấn đề phân loại quy hoạch.

Theo Thứ trưởng Bộ TN và MT Bùi Cách Tuyến, quy hoạch BVMT sẽ được lập ở cấp quốc gia, vùng kinh tế - xã hội và cấp tỉnh để làm căn cứ tổ chức triển khai các hoạt động BVMT. Song, Ts Nguyễn Đình Hòe, Tổng thư ký Vacne cho rằng, quy định này còn thiếu tính hợp lý. Bởi lẽ, Bộ TNMT sẽ vừa tổ chức lập, thẩm định cả quy hoạch BVMT cấp quốc gia và vùng kinh tế - xã hội để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Điều đó chẳng khác nào vừa đá bóng, vừa thổi còi.

“Nên bỏ quy định về quy hoạch BVMT vùng kinh tế - xã hội và thay bằng định hướng quy hoạch vùng do Bộ TN - MT ban hành, tạo nền tảng cho các tỉnh, thành phố thuộc vùng xây dựng quy hoạch BVMT phù hợp với địa phương mình” - Ts Hòe nói.

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) cũng cần xác định rõ đâu là đối tượng phải thực hiện quy hoạch cũng như trách nhiệm lập quy hoạch thuộc về chủ thể nào giúp cho việc thực thi quy định này trên thực tế đạt hiệu quả cao.

Đỗ Quyên