Vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch 

Xem với cỡ chữ
Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về thực hiện Cuộc vận động Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì một thành phố sạch và giảm ngập nước. Cuộc vận động sẽ được thực hiện đến tháng 10.2020.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tham gia thu dọn rác tại Rạch Lăng, quận Bình Thạnh

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố triển khai quyết liệt kế hoạch thực hiện Chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020, với sự đổi mới về tổ chức, chỉ đạo, giải pháp thực hiện và Nghị quyết số 3 của HĐND thành phố về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố, trong đó có việc phê duyệt quy hoạch hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục vận động hộ dân, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không xả rác ra đường và kênh rạch, thải rác đúng nơi quy định, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Đồng thời, chỉ đạo và giám sát UBND các quận, huyện triển khai hiệu quả Chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Chủ tịch UBND các quận, huyện cần giám sát, đánh giá, công nhận khu phố, ấp, phường, xã không xả rác ra đường như một tiêu chí về môi trường trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Gắn đề án Đô thị thông minh, triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý nhanh ý kiến của người dân qua tin nhắn, chụp hình, thư điện tử và điện thoại về tình trạng xả rác.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố thực hiện các chuyên trang, chuyên mục để người dân theo dõi, phản hồi, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng; phê phán các hành vi vi phạm, kịp thời biểu dương nhân rộng các điển hình. Vận động, định hướng văn nghệ sỹ sáng tác tác phẩm tuyên truyền phong trào bảo vệ môi trường, đấu tranh bài trừ với hành vi xả rác không đúng nơi quy định. 

Trương Ngọc