Ủy ban Về các vấn đề xã hội họp phiên toàn thể lần thứ 16 

Xem với cỡ chữ
Chiều tối 21.11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh, Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 16, thẩm tra dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp
Ảnh: Quang Khánh

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; đại diện một số cơ quan của QH và các bộ, ngành, tổ chức có liên quan đến phạm vi điều chỉnh của dự án Pháp lệnh.

Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng đã được UBTVQH thông qua ngày 29.8.1994. Từ đó đến nay, Pháp lệnh này đã có 6 lần sửa đổi qua các năm 1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2012 và được đổi tên thành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh là văn bản pháp lý quan trọng thể chế hóa chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng về công tác người có công với cách mạng, là nền tảng pháp lý cho các cấp chính quyền tổ chức triển khai chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, QHđã giao Chính phủ chủ trì soạn thảo dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) trình UBTVQHxem xét vào Phiên họp tháng 12 tới. Là cơ quan được giao chủ trì soạn thảo dự án Pháp lệnh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung về: tổng kết thi hành Pháp lệnh hiện hành;đánh giá tác động của chính sách;lấy ý kiến các bộ, ngành và đặc biệt là các đối tượng chịu sự tác động...


Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu
Ảnh: Quang Khánh

Tờ trình dự án Pháp lệnh cũng nêu rõ: Chính phủ đã cho ý kiến toàn diện về dự thảo Pháp lệnh, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Qua quá trình soạn thảo, các nội dung sửa đổi đã cơ bản nhận được sự đồng thuận của Bộ, ngành, địa phương và nhân dân.

Chính phủ xin ý kiến UBTVQH về 3 nội dung mới được bổ sung trong dự thảo Pháp lệnh gồm: chính sách ưu đãi đối với thế hệ thứ3 của người hoạt động kháng chiến liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học; chế độ đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ đã tái giá; công nhận liệt sỹ, bệnh binh thời kỳ đất nước hòa bình. Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội nhất trí việc sửa đổi toàn diện Pháp lệnh Ưu đãi người có công. Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Hoàng Mai cho rằng, Tờ trình của Chính phủ chưa phân tích, làm rõ được những nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể so với Pháp lệnh hiện hành, nhất là những điểm sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách theo từng nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, một số nội dung sửa đổi, bổ sung cũng chưa thống nhất với Báo cáo đánh giá tác động của chính sách. Do đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hoàng Mai đề nghị Ban soạn thảo cần bổ sung Báo cáo thuyết minh làm rõ các nội dung trong Tờ trình, cơ sở của các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; cung cấp thông tin, số liệu cụ thể theo từng nhóm đối tượng người có công đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; dự báo số lượng đối tượng mới dự kiến được hưởng các chế độ chính sách và nguồn kinh phí cần thiết bảo đảm thực hiện.

Ảnh: Quang Khánh

Tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội cũng đã thảo luận cụ thể và còn quan điểm khác nhau về cả 3 nội dung lớn được Chính phủ xin ý kiến của UBTVQH và đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục làm rõ trước khi trình UBTVQH tại Phiên họp tháng 12 tới. Các vấn đề về kỹ thuật lập pháp, theo các đại biểu cũng phải được rà soát lại một cách kỹ lưỡng.

Q. Chi