Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Ngày 11.10, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra dự thảo Nghị quyết của QH về tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo Tờ trình số 442/TTr-CP ngày 8.10.2018 của Chính phủ. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng chủ trì Hội nghị.

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 ngày 22.11.2016 của QH về thí điểm thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, đến nay Chính phủ đề nghị tiếp tục thực hiện việc thí điểm, với thời gian 3 năm, kể từ ngày 1.2.2019 và cho rằng chính sách cấp thị thực điện tử đã góp phần tiếp tục thu hút người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh đồng thời thể hiện quyết tâm cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và việc tiếp tục thực hiện thí điểm để có thêm thời gian triển khai trong thực tế, tiến tới sửa đổi Luật Xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và tránh gây lãng phí nguồn lực đã triển khai.


Toàn cảnh Phiên họp Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh mở rộng

Các ý kiến tham gia cơ bản nhất trí cần tiếp tục thực hiện chính sách cấp thị thực điện tử, tuy nhiên đề nghị Chính phủ cần báo cáo rõ hơn về những căn cứ để QH quyết định việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 hay sửa đổi một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; cân nhắc đề xuất tiếp tục thực hiện trong thời gian 3 năm; tuân thủ trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ nhiệm UB Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị nội dung để báo cáo UBTVQH tại phiên họp thứ 28 tới, đồng thời khẩn trương triển khai sửa đổi, bổ sung Luật Xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tin và ảnh: Dương Đức Chính