Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường họp Phiên toàn thể lần thứ Tám 

Xem với cỡ chữ
Ngày 8 - 10.10, tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ Tám, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc Phiên họp

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, tại Phiên họp lần này, Ủy ban sẽ cho ý kiến việc nghiên cứu tiếp thu, giải trình dự án Luật Trồng trọt và dự án Luật Chăn nuôi dự kiến trình QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu tới; thẩm tra dự án Luật Kiến trúc. Đồng thời, Ủy ban cũng sẽ nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2018, dự kiến kế hoạch ngân sách năm 2019 và 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trong lĩnh vực khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường.

Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng đề nghị, các thành viên Ủy ban tích cực đóng góp ý kiến, tham gia thảo luận, làm rõ những vấn đề trọng tâm, cốt lõi của các dự án Luật cũng như chính sách phát triển khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường để có bước đổi mới căn bản về chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực này, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong Phiên làm việc đầu tiên, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã cho ý kiến việc nghiên cứu tiếp thu, giải trình hai dự án Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi. Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng nêu rõ, đây là hai dự án Luật đã được Ủy ban thẩm tra và báo cáo QH tại Kỳ họp thứ Năm. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, hai dự án Luật đã được báo cáo UBTVQH tại Phiên họp tháng 8 vừa qua và gửi các Đoàn ĐBQH cho ý kiến. Để trình QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu tới, Ủy ban mong muốn các thành viên Ủy ban tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến, làm cơ sở để Thường trực Ủy ban tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện hai dự án Luật.

Cho ý kiến về dự thảo Luật Trồng trọt, đa số thành viên Ủy ban nhất trí với phạm vi điều chỉnh quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý của nhà nước về trồng trọt. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “quản lý nhà nước về môi trường trồng trọt”; bảo đảm quá trình canh tác, quản lý chất lượng sản phẩm vào phạm vi điều chỉnh.

Đa số thành viên Ủy ban đồng tình với quy định tại Khoản 2, Điều 36 dự thảo Luật, “thời hạn của quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam là 5 năm và được gia hạn”. Theo các đại biểu, vật tư nông nghiệp rất quan trọng trong trồng trọt nên phải được quản lý chặt chẽ. Do đó, quy định như dự thảo là phù hợp với tình hình sản xuất phân bón hiện nay; thời hạn này không quá ngắn để gây ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp và cũng tương đồng với thời hạn các loại giấy phép được quy định trong các luật hiện hành.

+ Trong chương trình, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ khảo sát thực tế một số mô hình sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi trên địa bàn TP Đà Lạt.

Tin và ảnh: Trung Thành