Hà Nội

Ưu tiên đầu tư các dự án dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Xem với cỡ chữ
Ngày 13.8, Ban Văn hóa - Xã hội và Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã phối hợp khảo sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của thủ đô giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Thạch Thất.

Theo báo cáo, những năm qua huyện đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho các xã dân tộc miền núi, cùng với nỗ lực của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trong huyện đã chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Với mức kinh tế tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm đến cuối năm 2019 còn 0,82%, giảm 2,22% so với 2016; 100% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia; 3 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Tệ nạn mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu được đẩy lùi… Các nhà văn hóa thôn từng bước được đầu tư xây dựng bảo đảm nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho nhân dân; lĩnh vực giáo dục được thành phố quan tâm, đầu tư hạ tầng theo hướng chuẩn quốc gia, đáp ứng được công tác dạy và học đối với học sinh DTTS…

Tuy nhiên, việc giải quyết vướng mắc liên quan đến chính sách đất đai, trật tự xây dựng của các hộ dân trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Hòa Bình trước đây còn chậm; thiếu nguồn lực đầu tư hạ tầng đối với điểm trường tiểu học và mầm non nhằm đáp ứng với yêu cầu đạt trường chuẩn quốc gia; thiếu thiết bị y tế tại một số xã khó khăn, ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ khó khăn đối với các dự án treo, chậm triển khai liên quan đến các công trình thủy lợi, trường học, y tế, nhà văn hóa trên địa bàn huyện; cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động là người DTTS miền núi; công tác quản lý, đầu tư các nhà văn hóa thôn sau khi sáp nhập; việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đối với trạm y tế tại các xã nhằm đạt chuẩn của Bộ Y tế; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với đồng bào DTTS…

Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt đoàn, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Nguyễn Thanh Bình đề nghị huyện rà soát các chỉ tiêu, nội dung theo kế hoạch 138/KH-UBND thành phố (về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS) để tập trung hoàn thành các chỉ tiêu còn thiếu. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng văn hóa - xã hội, đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Huyện, các xã cần quan tâm tập trung quản lý tốt việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ một số dự án đang được triển khai, trong đó có những dự án đã lâu nhưng vẫn chưa hoàn thành. Cần ưu tiên đầu tư các dự án dành cho vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là các khu vực còn khó khăn...

Khánh Duy