UBTVQH và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai Quy chế phối hợp công tác năm 2016  

Xem với cỡ chữ
(ĐBNDO) - Chiều 2.3, tại Nhà QH, UBTVQH phối hợp với Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2016 giữa hai cơ quan.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBTVQH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, năm 2015, sự phối hợp giữa hai bên tiếp tục được tăng cường và đạt được nhiều kết quả, nổi bật là công tác phối hợp xây dựng luật, nghị quyết của QH; pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH. Hai cơ quan đã phối hợp, củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc thông qua tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan của QH chủ động phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện Quy chế phối hợp. Một số cơ quan như Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp, Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện, Viện nghiên cứu lập pháp và VPQH đã có nhiều hoạt động phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát, công tác dân nguyện và điều phối mối quan hệ giữa lãnh đạo hai bên trong việc thực hiện nhiệm vụ chung.

Đặc biệt, việc phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại mỗi kỳ họp QH có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, đề cao trách nhiệm của mỗi bên, góp phần phản ánh đầy đủ, toàn diện tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với QH, được đông đảo quần chúng đồng tình, tin tưởng. Cụ thể, thông qua việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, hai cơ quan đã phối hợp tập hợp được 8.346 ý kiến, kiến nghị cả cử tri và nhân dân để báo cáo tại Kỳ họp thứ 9, thứ 10 của QH. Sau hai kỳ họp, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phân loại, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Đã có 18 lượt văn bản phúc đáp của các bộ, ngành gửi tới Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ trả lời các nội dung, vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Đáng chú ý, trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, hai cơ quan đã cử đại diện tham gia Hội đồng bầu cử quốc gia, các tiểu ban Hội đồng bầu cử quốc gia, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp trong xây dựng đề án bầu cử. Hai cơ quan cũng đã phối hợp lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH Khóa XIV bảo đảm đúng quy định của luật và đề án bầu cử.

Phát biểu tại Hội nghị, có ý kiến cho rằng, thông qua sự phối hợp giữa hai cơ quan, ngày càng thúc đẩy tinh thần dân chủ của QH. Đồng thời, thông qua phối hợp giữa hai cơ quan, quyền dân chủ của người dân ngày càng được thể hiện đầy đủ trong thực tế. Trong năm 2015, các dự án luật của QH có sự đóng góp ý kiến của MTTQ ngày càng chất lượng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng của các dự án luật được ban hành. Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp và tăng cường hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan trong năm 2016.

Năm 2016, trọng tâm phối hợp giữa hai cơ quan là tập trung phối hợp công tác bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 thông qua việc chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống chính quyền và Mặt trận các cấp ở địa phương thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của luật và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia. UBTVQH phối hợp chặt chẽ để Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH đồng thời phối hợp giám sát việc tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND ở các địa phương.

Công tác xây dựng pháp luật cũng là một trong những trọng tâm phối hợp giữa hai cơ quan trong năm 2016. Năm 2016, QH dự kiến sẽ thông 8 dự án luật, cho ý kiến vào 18 dự án luật khác, trong đó có nhiều dự án luật quan trọng như Luật Biểu tình, Luật Về hội, Luật Báo chí (sửa đổi), Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)… UBTVQH chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp tốt hơn nữa các bước, các quy trình lấy ý kiến góp ý, phản biện của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời có ý kiến phản hồi, tiếp thu, giải trình đối với các văn bản tham gia góp ý kiến của MTTQ. Ngoài ra, hai cơ quan cùng phối hợp chặt chẽ trong hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng với đó, năm 2016, hai cơ quan cũng sẽ phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, giám sát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Các cơ quan của QH mời đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia một số hoạt động giám sát theo Chương trình giám sát 2016 của QH và UBTVQH. Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam định kỳ thông báo với UBTVQH kết quả thực hiện công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội năm 2016, tập trung giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở…

Ngoài ra, hai cơ quan cũng sẽ phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐBQH, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp tổng kết nhiệm kỳ QH Khóa XIII và chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016; phối hợp tổng kết và sửa đổi Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Tin, ảnh: Tự Cường