Tuyên Quang triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS 

Xem với cỡ chữ
Xác định rõ HIV/AIDS là đại dịch nguy hiểm, mối hiểm họa đối với sức khoẻ, tính mạng con người, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, tương lai giống nòi của dân tộc, thời gian qua, Tuyên Quang đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS và triển khai nhiều hoạt động can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.

Công tác phòng, chống HIV/AIDS cơ bản đã đi vào nề nếp

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Sở Y tế, cùng sự phối hợp có hiệu quả của hệ thống y tế trong toàn tỉnh; công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Tuyên Quang đã đạt được những thành tựu đáng kể. Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Nguyễn Văn Hùng cho biết, các hoạt động phòng, chống HIV về cơ bản đều đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cơ sở được thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt được hiệu quả nhất định. Công tác phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh cơ bản đã đi vào nề nếp, đã được thực hiện theo kế hoạch và đúng tiến độ. Cùng với đó, chất lượng trong các công tác truyền thông, quản lý điều trị bệnh nhân HIV/AIDS ngày càng được nâng cao và đi vào chiều sâu.

Ngoài ra, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Tuyên Quang đã phối hợp với Sở GD – ĐT tiến hành cấp phát tờ rơi tuyên truyền cho học sinh các trường phổ thông trung học, tăng cường công tác truyền thông giáo dục nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền tư vấn cho người nhiễm HIV, gia đình người nhiễm HIV và cộng đồng. Đồng thời, nâng cao nhận thức về phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư, chống phân biệt kỳ thị đối sử với người HIV, phát hiện và điều trị sớm cho bệnh nhân HIV/AIDS. Với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông đã góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về HIV/AIDS. Từ đó, góp phần hạn chế tốc độ lây truyền HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư, làm chậm quá trình tiến triển của HIV, giảm tác hại của HIV /AIDS đối với sự phát triển KT - XH trên địa bàn; giảm sự lan truyền HIV liên quan tới sử dụng ma tuý, góp phần ngăn chặn sự lây lan của HIV/AIDS.

Tăng cường đầu tư nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

Từ thực tế hoạt động và kết quả đạt được trong thời gian qua, theo Giám đốc Nguyễn Văn Hùng, Tuyên Quang vẫn còn gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình phòng, chống đại dịch HIV/AIDS như công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, liên tục và chưa đáp ứng được với từng loại đối tượng cụ thể. Hiệu quả chưa thực sự sâu rộng, nhất là ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Trong khi đó, công tác quản lý hành vi những người nhiễm HIV còn gặp rất nhiều khó khăn, một số nơi còn có tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử, gây khó khăn rất lớn cho những người nhiễm HIV/AIDS khi tái hoà nhập cộng đồng. Ngoài ra, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ còn hạn chế, trình độ cán bộ tuyến huyện không đồng đều, chưa có cán bộ chuyên trách hoặc còn kiêm nhiệm nhiều việc. Sự phối hợp tổ chức chỉ đạo, triển khai đồng bộ của các Sở, Ban, ngành còn thiếu chủ động nên chưa tạo ra sức mạnh đồng bộ và liên tục... Những khó khăn, tồn tại này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chăm sóc, quản lý, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, để khắc phục khó khăn, cũng như thúc đẩy phong trào phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh phát triển hơn, Tuyên Quang nói chung và Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS nói riêng cần tiếp tục tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; huy động sự tham gia, phối hợp liên ngành của các cấp, các ngành, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm của địa phương, đơn vị. Tăng cường hơn nữa công tác thông tin, giáo dục thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS trong nhân dân, đặc biệt trong nhóm có hành vi nguy cơ cao. Đồng thời, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS ở cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội. Duy trì và mở rộng các chương trình hành động phòng, chống HIV/AIDS đã triển khai trong thời gian qua, nhân rộng các mô hình hoạt động phù hợp, có hiệu quả cao. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể tiếp cận các dịch vụ có chất lượng về dự phòng lây nhiễm HIV, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Cùng với đó, cần đẩy mạnh chương trình can thiệp giảm tác hại phòng lây nhiễm HIV/AIDS đến tận tuyến huyện, tuyến xã, thôn bản, tổ nhân dân, đến các nhóm có hành vi nguy cơ cao trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Tuyên Quang cần tăng cường đầu tư nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phòng chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã, cán bộ y tế thôn bản, có phẩm chất đạo đức, có năng lực để đáp ứng với yêu cầu hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Đầu tư cung cấp đủ trang thiết bị, cơ sơ vật chất đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn nói riêng và Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS nói chung.

Hoa Lê