Tuyên Quang: Khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XVIII 

Xem với cỡ chữ
Ngày 5.12, tại TP. Tuyên Quang, HĐND tỉnh Khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 9. Tới dự có, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm.

Các đại biểu tham dự lễ chào cờ

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết nghị thông qua 21 nghị quyết để ban hành các cơ chế, chính sách mới, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020. Đồng thời, HĐND tỉnh thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn một số vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, dân chủ, tích cực trong thảo luận, tranh luận, chất vấn. Các cơ quan hữu quan sẵn sàng giải trình và làm rõ về các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.


Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc Kỳ họp

Báo cáo tình hình KT - XH năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực cho biết: Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng 8,05%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.106 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch duy trì tốc độ tăng trưởng; nông, lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra và tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Phong trào xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh, duy trì, đến nay có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,80%. Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng giáo dục của một số trường học hiệu quả chưa cao; chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân chưa có nhiều chuyển biến. Ngoài ra, việc giảm nghèo ở một số nơi chưa bền vững, đời sống của một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn…


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực trình bày báo cáo kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT - XH năm 2020

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT - XH năm 2020, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp; nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn với thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là tài nguyên đất đai, bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch, tiết kiệm và cân bằng sinh thái. Thực hiện mạnh mẽ CCHC, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện có hiệu quả Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020…


Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Khóa XIV tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Chẩu Văn Lâm ghi nhận và biểu dương kết quả các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy hơn nữa vai trò trong các hoạt động giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động TXCT. Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về các chủ trương của Đảng, các chương trình, cơ chế, chính sách, nhất là những vấn đề liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các dự án đầu tư, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, ngay sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành, UBND tỉnh phải sớm thể chế hóa để kịp thời tổ chức thực hiện, chú ý công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để thực hiện đồng bộ, hiệu quả. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động có chương trình, kế hoạch tham gia thực hiện các chủ trương của cấp ủy, nghị quyết của HĐND và các chương trình kinh tế - xã hội, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân hưởng ứng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Khóa XVIII; kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương…

Tin và ảnh: Trần Tâm