Tính đa dạng trong tuyển dụng nhân viên Văn phòng Nghị viện Canada

Tương quan giữa cơ cấu dân số với thành phần Nghị viện và Văn phòng Nghị viện 

Xem với cỡ chữ

Cơ cấu dân số Canada

Canada là đất nước của người nhập cư. Việc định cư ở đất nước này bắt đầu từ khoảng 400 năm trước và đã từng có nhiều làn sóng di cư trong giai đoạn đó. Danh sách các sắc tộc ở Canada có thể dài như danh sách các nước thành viên của Hiệp hội các Tổng thư ký nghị viện (ASGP). Trước năm 1961, 90% người nhập cư Canada sinh ra ở châu Âu. Từ 1991 - 2001, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 20%, trong khi tỷ lệ người nhập cư sinh ra ở châu Á tăng lên 58% từ mức chỉ 3% trước năm 1961. Những năm gần đây, gần 3/4 người mới đến Canada là nhóm thiểu số, và dân số này đã tăng với tốc độ nhanh gấp 5 lần so với toàn thể dân số của Canada.

Nhóm thổ dân mặc dù vô cùng đa dạng và phân bố rải rác trên khắp Bắc Mỹ nhưng số lượng lại không nhiều, và đến nay chỉ chiếm chưa đầy 5% tổng dân số của Canada. Do đa số sống ở vùng sâu vùng xa - những nơi khan hiếm cơ hội việc làm trong khi những người rời khỏi cộng đồng và sống ở khu vực đô thị thì phải đối mặt với nhiều bất lợi và thách thức, họ gặp phải các vấn đề xã hội nghiêm trọng hơn nhiều so với mức trung bình.

Thống kê dân số khuyết tật cũng gây nhiều tranh cãi bởi vì không có định nghĩa chính xác thế nào là người khuyết tật. Hiện tại cứ 1 trong số 8 người Canada (hoặc 12% dân số) cho biết họ có hạn chế trong hoạt động hàng ngày do các vấn đề về thể chất, tâm lý và sức khỏe. Như vậy, số lượng này khá lớn và không đại diện cho những gì chúng ta thường nghĩ về tình trạng khuyết tật.

Hạ viện (House of Commons)


Hạ viện Canada có 308 thành viên, trong đó 4 nhóm dễ bị tổn thương chưa có đại diện hợp lý. Ví dụ, chỉ 61 thành viên (20%) là phụ nữ. Nhiều cơ quan lập pháp khác trên thế giới có tỷ lệ cao hơn, thậm chí pháp luật nhiều nước còn quy định nữ giới phải chiếm 50%. 5 thành viên (ít hơn 2%) là thổ dân, đại diện cho khoảng một nửa các số liệu thống kê cấp quốc gia. 40 thành viên (13%) là người nhập cư. Nhìn chung, tỷ lệ này có vẻ tương đối phù hợp với tỷ lệ người thiểu số trong nước hiện đang ở mức khoảng 13%. Tuy nhiên, thực tế chỉ có 20 thành viên (khoảng 7%) là từ các nhóm thiểu số và không phải tất cả đều sinh ra ở nước ngoài. Đối với số lượng thành viên là người khuyết tật, rất khó để nói chắc rằng bao nhiêu người cảm thấy mình thuộc nhóm này.

Văn phòng Hạ viện

Văn phòng Hạ viện có khoảng 1.800 nhân viên, nếu trong tương quan với tổng dân số của Canada, bốn nhóm dễ bị tổn thương cũng chưa có đại diện hợp lý. Chỉ 31% nhân viên Văn phòng là phụ nữ, thấp hơn mức trung bình của quốc gia trong những hạng mục khác. Tỷ lệ phần trăm của thổ dân (2,1%), dân tộc thiểu số (3,1%) và người khuyết tật (3,6%) đều ở mức thấp.

Canada đã làm gì với tình trạng này?

Khoảng năm 2004, Hạ viện Canada thành lập một đơn vị chịu trách nhiệm về công tác tuyển dụng bình đẳng. Một trong những nhiệm vụ của đơn vị này là đưa ra chiến dịch nhận diện nhân viên, tạo cơ hội cho Văn phòng Hạ viện tìm hiểu xem nhân viên của họ có thuộc nhóm dễ bị tổn thương hay không. Bước đầu tiên là thu thập thông tin, phân phối tiền lương, đưa ra tỷ lệ tuyển dụng, thăng chức hoặc chấm dứt hợp đồng...

Văn phòng cũng giữ lại các chuyên gia về nhân sự để tiến hành xem xét hệ thống việc làm, các chính sách và áp dụng thực tiễn của Hạ viện, để xác định những trở ngại trong quá trình tuyển dụng. Mặc dù các chuyên gia xác định hệ thống tuyển dụng của Văn phòng vẫn hợp lý, họ đề nghị nên thực hiện thêm các khóa đào tạo cho người lao động, đặc biệt là các nhà quản lý. Đây là bước đầu tiên thúc đẩy sự thay đổi văn hóa, hệ thống tuyển dụng và phương thức thi hành ở quy mô rộng hơn để tăng cường khả năng thu hút nhân tài trong các nhóm dễ bị tổn thương. Bước tiếp theo không chỉ bao gồm việc tuyển dụng, mà còn đào tạo, thăng cấp và giữ lại những nhân viên có năng lực ở những nhóm này.

Quyên Trương