Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải thương mại Việt Nam 2020 

Xem với cỡ chữ
Từ ngày 15 – 19.6.2020, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và 20 đối tác sẽ tổ chức Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải thương mại Việt Nam 2020.

VIAC tổ chức tọa đàm về Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Trong thời gian diễn ra Tuần lễ, sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức như Diễn đàn phòng ngừa rủi ro và giải quyết tranh chấp; Chặng đường 10 năm Luật Trọng tài thương mại; Trọng tài thương mại và Hoà giải thương mại: Làm sao để Việt Nam và Nhật Bản hoàn thiện các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại; Thương mại quốc tế theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU trong đại dịch Covid-19: Tìm cơ hội trong nghịch cảnh... ; Tập huấn về Hợp đồng thương mại quốc tế: Kỹ năng đàm phán và giải quyết tranh chấp; Hoà giải thương mại: Lựa chọn hiệu quả trong giải quyết tranh chấp.

Được biết, ngày 17.6.2010, Luật Trọng tài Thương mại được Quốc hội Khóa XII thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Trong 10 năm qua, trọng tài thương mại nói riêng và giải quyết tranh chấp bằng các phương thức ngoài tòa án nói chung đã có những bước phát triển đáng kể. Điều này cho thấy, chủ trương khuyến khích giải quyết tranh chấp bằng trọng tài của Nhà nước bước đầu đã phát huy được hiệu quả. 10 năm đó cũng chính là khoảng thời gian đánh dấu sự phát triển của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cũng như Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc VIAC trong các hoạt động.

Phạm Hải