Tuần làm việc thứ ba, Kỳ họp thứ Tư, QH Khóa XIII 

Xem với cỡ chữ
Hôm nay, 5.11, Kỳ họp thứ Tư, QH Khóa XIII bước sang tuần làm việc thứ Ba.

Theo Chương trình, trong Phiên làm việc đầu tuần, QH sẽ thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Thủ đô. QH sẽ dành một ngày tiến hành giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Tuần này, QH cũng sẽ thảo luận tại hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2013; dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại. 2 dự thảo Nghị quyết sẽ được QH xem xét, thông qua gồm: dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT - XH năm 2013 và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Tuần này, QH dành khá nhiều thời gian làm việc tại Tổ để thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; dự án Luật Hòa giải cơ sở; dự án Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai và dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

PV