Tự hào vững bước dưới cờ Đảng 

Xem với cỡ chữ
Sáng 31.7, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ (Thành phố Hồ Chí Minh), Cục Chính trị Quân khu 7 đã khai mạc Triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Tự hào vững bước dưới cờ Đảng”.

Triển lãm giới thiệu hơn 200 hình ảnh, 100 tài liệu, hiện vật và 900 đầu sách, được chia thành 4 phần trưng bày theo nội dung chủ đề gồm: Bối cảnh lịch sử và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và 12 kỳ đại hội của Đảng; Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia; Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7 lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân khu ngày càng vững mạnh; triển lãm sách.

Hiện vật, tài liệu về những chiến công oanh liệt, những hình ảnh, mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật, gương điển hình tiên tiến… trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu được trưng bày trong triển lãm là niềm tự hào, là động lực và nguồn cổ vũ mạnh mẽ, để lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục giành thêm thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 5.9.

Thái Minh

Truyền hình