Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng 

Xem với cỡ chữ
Thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người hút mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người không hút thuốc nhưng hít phải khói. Tuy nhiên, để giúp một người từ bỏ hút thuốc lá thực sự là điều không dễ. Theo các chuyên gia, giải pháp hữu hiệu trước mắt là đẩy mạnh truyền thông, song cần phải chọn cách thức truyền thông phù hợp, bởi đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp người dân nhận thức được tác hại của thuốc lá.

Từng bước bỏ hút thuốc

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chính thức có hiệu lực từ ngày 1.5.2015. Sau hơn 4 năm đi vào cuộc sống, việc triển khai luật phải đối mặt với nhiều khó khăn do người dân chưa có ý thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá và chưa biết nhiều thông tin về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các hãng sản xuất và phân phối thuốc lá tìm mọi cách để quảng cáo sản phẩm tới người tiêu dùng. Ngoài ra, ngành y tế chưa có đơn vị thanh tra chuyên trách bảo đảm việc xử phạt diễn ra triệt để, kịp thời.

Tuy nhiên, nhờ có phương pháp truyền thông phù hợp trong việc nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, nhiều người dân đã từng bước bỏ hút thuốc để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Đơn cử như rất nhiều phụ nữ trong làng ở xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận hút thuốc lá. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Rá Thị Thủy cho biết, ở xã Phước Hà, phụ nữ quyết định mọi việc trong gia đình. Khi phụ nữ không hút thuốc lá, họ sẽ thay đổi thói quen cho chồng và con cái. Do đó, việc truyền thông về tác hại thuốc lá được bắt đầu từ phụ nữ. Đầu tiên việc tuyên truyền được thực hiện trong các cuộc họp chi hội, sau đó khi người dân cơ bản nắm rõ thì trao đổi với tư cách người trong làng xóm, gặp ở đâu thì trao đổi để họ ý thức được tác hại của thuốc lá cũng như những quy định về việc không hút thuốc lá tại nơi công cộng.


Truyền thông phù hợp giúp người dân nhận thức được tác hại của thuốc lá Nguồn: ITN

Truyền thông phù hợp

Có thể nói, chọn cách thức truyền thông phù hợp chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp người dân nhận thức được tác hại của thuốc lá. Xác định được điều này, tại các tỉnh, thành phố từ năm 2014 đến nay, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá đã tổ chức gần 8.000 buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá, hơn 1.000 buổi truyền thông lưu động tại cộng đồng. Rất nhiều hình thức truyền thông đa dạng như sân khấu hóa, phát tờ rơi, hò vè, đóng kịch tương tác... đã được thực hiện.

Giám đốc Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh, một trong những giải pháp hết sức quan trọng là truyền thông để nâng cao nhận thức của toàn xã hội, cùng chung tay với ngành y tế thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, xây dựng một môi trường không khói thuốc; phòng chống để bảo đảm sức khoẻ của các đối tượng như bà mẹ, trẻ em. Từ đó, giúp nâng cao nhận thức trong nhân dân đối với tác hại của thuốc lá, để những người đang hút thuốc sẽ bỏ hút và những người chưa hút thuốc sẽ không hút.

Các chiến dịch truyền thông này đã có tác động tích cực đến thái độ và hành vi của cả người hút thuốc và người không hút thuốc. Theo đó, 70% số người hút thuốc đã nỗ lực để bỏ thuốc và hơn 60% người không hút thuốc đã có cố gắng nhắc và khuyên người hút thuốc bỏ thuốc. Cũng nhờ đó, những đứa trẻ lớn lên thấy mẹ không hút thuốc lá cũng bớt đi chuyện tập tành hút thuốc.

Trong thời gian tới, để duy trì những kết quả đã đạt được, cũng như tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của thuốc lá, Giám đốc Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê cho rằng, cần tiếp tục duy trì các chương trình giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá, lợi ích của lối sống không thuốc lá. Cũng như chú trọng giáo dục và ngăn ngừa thanh, thiếu niên sử dụng các sản phẩm thuốc lá hệ thống loa truyền thanh của xã, bản, tuyên truyền trực tiếp thông qua hình thức nói chuyện chuyên đề. Đồng thời, tổ chức cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa, trong đó có tiêu chí không sử dụng thuốc lá tại cộng đồng...

Vân Phi