Trưởng Ban Dân nguyện dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình 

Xem với cỡ chữ
Sáng 9.11, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư Sòng, Nưa, Nội thuộc xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Liên khu dân cư Sòng, Nưa, Nội là 3 xóm ở gần trung tâm xã Độc Lập, có tổng số 291 hộ với 1.129 nhân khẩu, nghề nghiệp và nguồn thu nhập chính của người dân là nông – lâm nghiệp và chăn nuôi. Hưởng ứng việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh đã khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng. Liên khu dân cư luôn đoàn kết xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, xây dựng cơ sở vững mạnh tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; tích cực vận động, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Người dân mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, nhân rộng diện tích trồng mía, gia tăng mô hình chăn nuôi trâu bò, thành lập các tổ, nhóm giúp nhau phát triển kinh tế hộ, nhóm hộ, thành lập tổ an ninh tự quản, đội văn nghệ, tổ hòa giải… Liên khu dân cư phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo xuống 9%; tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu làng văn hóa, các hộ gia đình phấn đấu đạt 90% trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa.


Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nêu rõ, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Ngày hội đem lại giá trị tinh thần cho nhân dân, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, ý chí cách mạng trong nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi ấp, thôn, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư...

Trưởng Ban Dân nguyện nhấn mạnh, trong những năm qua, với phong trào nhân dân thi đua phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp và xóa đói giảm nghèo, phát triển ở các thành phần kinh tế, diện mạo Liên khu dân cư Sòng, Nưa, Nội đã từng bước thay đổi, cảnh quan môi trường sạch đẹp, các tổ chức, các ban, ngành đoàn thể trong Liên khu đoàn kết thi đua xây dựng chi hội, tích cực vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Công tác triển khai, thực hiện Quỹ Vì người nghèo đạt 100%; tỷ lệ lao động có việc đạt 100% về nghề nông – lâm nghiệp và chăn nuôi; 100% số hộ gia đình tham gia cuộc vận động Xây dựng nông thôn mới.Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải thăm hỏi bà con xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

Nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp phải là nơi hội tụ lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân, nơi tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung trí tuệ, phát huy sáng kiến, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước..., Trưởng ban Dân nguyện cũng đề nghị, MTTQ các cấp cần tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong giai đoạn mới gắn với thực hiện Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng gia đình văn minh, làng, bản, tổ dân phố văn minh, theo 5 tiêu chí của cuộc vận động là: Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp. Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh… Nêu cao vai trò, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của nhân dân ở khu dân cư. Tăng cường các biện pháp quản lý, tuyên truyền giáo dục đi đôi với phát động rộng khắp phong trào xây dựng và giữ vững danh hiệu gia đình văn hoá, làng, bản, khu dân cư văn hóa, vận động các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia đóng góp với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; phát triển khu dân cư không còn hộ đói nghèo, không có nhà dột nát, không còn tệ nạn xã hội, xanh- sạch- đẹp.


Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải tặng quà cho lãnh đạo xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải tặng quà cho gia đình tiêu biểu xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải tặng quà cho các hộ gia đình chính sách của xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

Nhân dịp này, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đã tặng quà cho đại diện lãnh đạo xã Độc Lập; tặng quà 10 hộ gia đình tiêu biểu và 10 hộ gia đình chính sách trên địa bàn.

Tin và ảnh: Vũ Quang