Trưng bày chuyên đề Hình tượng người phụ nữ trong lịch sử dân tộc và dân gian Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Ngày 16.5, tại TP Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2019) và Ngày quốc tế bảo tàng (18.5), Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã thực hiện trưng bày chuyên đề Hình tượng người phụ nữ trong lịch sử dân tộc và dân gian Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 16.5 đến 30.9.2019, Trưng bày chuyên đề lần này bao gồm 150 hiện vật và tư liệu được sưu tầm từ năm 2005 đến năm 2015, với mong muốn tuyên truyền rộng rãi đến công chúng về những giá trị đóng góp của người phụ nữ cho đất nước.

Với tinh thần dân tộc và ý thức tự chủ mạnh mẽ cùng bản sắc dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp thực sự to lớn trong suốt tiến trình lịch sử xã hội Việt Nam. Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, phụ nữ Việt Nam đã góp sức tham gia trong việc khai phá, mở đất, lập làng và cầm quyền trong những hoàn cảnh đặc biệt và thể hiện vai trò chính trị vững vàng không thua kém nam giới. Đây là những yếu tố cơ bản và cội nguồn để phụ nữ Việt Nam cùng cả dân tộc tiếp tục phát huy những ưu điểm và thuận lợi, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong thế kỷ XXI.

Tin và ảnh: Trung Thành