Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái:

Trong phòng, chống tham nhũng thì phòng là chính 

Xem với cỡ chữ
Trên cơ sở đánh giá 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu, tổng hợp đánh giá rất đầy đủ những việc đã làm, đặc biệt 8 hạn chế đã được thể hiện đầy đủ trong tờ trình. Trên cơ sở đó, đặt ra yêu cầu cần thiết phải sửa Luật.
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái Ảnh: Quang Khánh

Tham nhũng là vấn đề rất phức tạp, người tham nhũng là những công chức, viên chức có trình độ, hiểu biết, việc phát hiện rất khó khăn. Do đó, trong phòng, chống tham nhũng, quan điểm của cá nhân tôi, thì “phòng” là chính. Do vậy, phải thiết kế một khuôn khổ pháp lý để người có ý đồ muốn tham nhũng không thể tham nhũng. Để tham nhũng rồi mới phát hiện, xử lý thì chúng ta mất cán bộ, cán bộ rơi vào cảnh tù tội, rất đau lòng. Vì vậy, trong nội dung trình và thẩm tra rất quan tâm đến các biện pháp phòng ngừa. Tôi cũng mong rằng, các đại biểu tập trung thảo luận xây dựng khuôn khổ pháp lý để phòng ngừa thật chặt để không thể tham nhũng vì đã có cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Phòng ngừa có rất nhiều công cụ. Đầu tiên, là thiết kế quy chế làm việc hết sức chặt chẽ, có tiêu chuẩn định mức, công khai, minh bạch, chuyển đổi vị trí công tác. Bởi, một vị trí công tác làm nhiều năm sẽ có thể có mối quan hệ để phối hợp với nhau. Hay trong mối quan hệ xã hội thì cái nào được phép làm, cái nào không, thì trong Luật cũng nên quy định cụ thể.

Trong Luật hiện hành đã quy định về kê khai tài sản, đối tượng kê khai. Theo đó, đối tượng kê khai có hơn 1,1 triệu người nhưng kê khai rồi, kiểm tra thì đánh giá còn hình thức. Cơ quan nào có thẩm quyền đi kiểm tra sự trung thực việc kê khai tài sản cũng là điều rất quan trọng. Trong sửa đổi Luật lần này, phải tập trung trí tuệ tập thể, tính toán đối tượng để quản lý được, buộc phải kê khai trung thực và phải báo cáo nguồn gốc rõ ràng. Nếu làm tốt được vấn đề này thì vừa phòng ngừa, vừa ngăn chặn xử lý kịp thời được tham nhũng xảy ra.

Và khi đã sửa Luật thì yêu cầu chất lượng phải cao hơn.

Hà An ghi

Video New - Luật trong cuộc sống