Trò chuyện về thế hệ phụ nữ tiêu biểu của cách mạng Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Xuất phát từ ý tưởng triển lãm “Khuất dạng” của nghệ sĩ Hương Ngô đang diễn ra tại không gian nghệ thuật The Fatory (TP Hồ Chí Minh), trò chuyện trực tuyến mang tên “Thế hệ Minh Khai: Ngọn triều và chân sóng” sẽ được tổ chức từ 16h - 18h ngày 15.8.

Diễn giả của chương trình là TS. Bùi Trân Phượng, người có nhiều nghiên cứu về giáo dục và lịch sử cận hiện đại Việt Nam, đặc biệt là vai trò của phụ nữ Việt Nam trong xã hội. Trong buổi trò chuyện, hình ảnh nữ anh hùng dân tộc Nguyễn Thị Minh Khai - cảm hứng sáng tác cho những tác phẩm triển lãm “Khuất dạng” - sẽ khơi nguồn cho những câu chuyện nói về thế hệ phụ nữ tiêu biểu của cách mạng.

Đó là câu chuyện về một thế hệ, đa số ở tuổi đôi mươi, đã khẳng định mình như những người Việt nữ cũng như nam quyết làm chủ đời mình và đóng góp xứng đáng cho đất nước, cho xã hội. Họ đấu tranh chính trị, vũ trang chống thực dân Pháp giành độc lập cho dân tộc dưới ngọn cờ chủ nghĩa quốc gia hay chủ nghĩa cộng sản. Nhưng họ cũng khẳng định mình thông qua những hoạt động xã hội hay văn học nghệ thuật. Phạm vi hoạt động của họ không chỉ trong ba kỳ của Việt Nam lúc đó, không chỉ ở Đông Dương mà vươn tới tầm quốc tế…

Buổi trò chuyện nhằm đem đến cái nhìn mang tính soi chiếu lịch sử, gợi thông điệp về tự do, bình đẳng và khát khao khẳng định mình của người phụ nữ trong lịch sử hiện đại Việt Nam.

Đăng ký tham gia tại: https://bit.ly/the-he-minh-khai

Thái Minh