Quốc hội hoàn thành tốt đẹp hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến tích cực đối với lĩnh vực quản lý  

Xem với cỡ chữ
Phát biểu của CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Tám, QH Khóa XIV

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao, hôm nay, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Tám đối với 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông. 4 Bộ trưởng: Nguyễn Xuân Cường, Trần Tuấn Anh, Lê Vĩnh Tân, Nguyễn Mạnh Hùng. Các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng và các Bộ trưởng có liên quan đã tham gia giải trình thêm tại phiên chất vấn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ thêm 11 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của ĐBQH.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn
Ảnh: Quang Khánh

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đã có gần 250 lượt đại biểu tham gia chất vấn và tranh luận. Các ĐBQH đã nắm chắc thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, sâu sắc, đi thẳng vào vấn đề chất vấn, nhiều đại biểu tranh luận để làm rõ thêm các vấn đề quan tâm. Cơ bản các ĐBQH hài lòng với những nội dung trả lời của các thành viên Chính phủ.

Qua 8 kỳ họp, phiên chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy sự năng động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trước QH, trước cử tri; trách nhiệm, trí tuệ và năng lực hoạt động của các ĐBQH tại nghị trường, không khí dân chủ, đổi mới, tính chuyên nghiệp của hoạt động QH đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri.

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành với ý thức, trách nhiệm, đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trả lời nghiêm túc, chân thành, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu; đồng thời thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực; đưa ra các cam kết khắc phục để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Tuy nhiên, do thời gian chất vấn có hạn, nên còn nhiều ĐBQH hỏi nhưng chưa được trả lời, nhiều đại biểu đăng ký nhưng chưa được chất vấn, mong các đại biểu thông cảm và đề nghị gửi câu hỏi đến Thủ tướng, các thành viên chính phủ để trả lời bằng văn bản.

QH hoan nghênh, đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ trong việc trả lời chất vấn và thực hiện những điều đã cam kết trước QH và cử tri cả nước.

Kết quả phiên chất vấn tại Kỳ họp này cho thấy, các nội dung chất vấn đã được các ĐBQH lựa chọn đúng và trúng bao quát các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội được Nhân dân, cử tri cả nước quan tâm theo dõi và đánh giá cao.

Các câu hỏi chất vấn của các ĐBQH một mặt thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyền giám sát của QH, nhưng mặt khác cũng chính là sự chia sẻ những khó khăn trong công tác quản lý, điều hành của Chính phủ, đồng thời cũng là những gợi ý, bổ sung những giải pháp cho chương trình, kế hoạch của Chính phủ, các Bộ, ngành để từ đó có các quyết sách phù hợp trong quản lý, điều hành, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của Nhân dân và cử tri. Điều này cho thấy sự đồng hành của QH với Chính phủ như Thủ tướng đã nói trong phần trả lời chất vấn của mình.

Thời gian chất vấn và trả lời chất vấn có hạn, có nội dung đã được trao đổi, trả lời tương đối cụ thể, nhưng cũng còn nhiều nội dung cần tiếp tục được làm rõ. Có những vấn đề cần làm ngay, nhưng cũng có những nội dung phải có thời gian, có lộ trình để triển khai. Các nội dung cụ thể về từng lĩnh vực đã được kết luận tại mỗi phiên chất vấn đối với các Bộ trưởng. QH yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của ĐBQH, của cử tri và Nhân dân gửi đến các kỳ họp, triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực nhằm tạo chuyển biến tích cực đối với những lĩnh vực quản lý.

Trên cơ sở chất vấn của các ĐBQH và trả lời của các thành viên Chính phủ, UBTVQH sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, chuẩn bị nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn  để trình QH xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp, làm cơ sở pháp lý cho việc giám sát thực hiện, đồng thời, giúp Chính phủ, các bộ, các ngành thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là những cam kết của thành viên Chính phủ trước QH. Tại kỳ họp cuối năm 2020, QH sẽ tiến hành chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của QH về chất vấn trong nhiệm kỳ QH Khóa XIV. Đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành tập trung chỉ đạo, có biện pháp thiết thực, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của QH để báo cáo QH.

Thay mặt UBTVQH, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách quý, đồng bào, cử tri cả nước đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Cảm ơn các thành viên của Chính phủ đã có sự chuẩn bị chu đáo, trực tiếp trả lời chất vấn và tham gia giải trình làm rõ thêm các vấn đề liên quan. Cảm ơn các ĐBQH đã tích cực nghiên cứu, tham gia chất vấn với nhiều ý kiến thẳng thắn, sắc sảo, thiết thực. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã kịp thời đưa tin, tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp đến đồng bào, cử tri cả nước để cho hoạt động của QH ngày càng gần với Nhân dân hơn. 

_______________

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Nguyễn Bình ghi