QUẢNG NINH HƯỚNG ĐẾN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ 18, HĐND TỈNH KHÓA XIII

Trách nhiệm với tâm tư, nguyện vọng của cử tri 

Xem với cỡ chữ
Những năm gần đây, chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri ngày càng được nâng cao, cho thấy tinh thần trách nhiệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, được đông đảo cử tri, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Không ngừng nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị cử tri

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cho thấy, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố ngay sau khi nhận được kiến nghị của cử tri đã kịp thời chỉ đạo khẩn trương tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng. Các cấp, ngành đã tích cực đề ra giải pháp quyết liệt để giải quyết những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn mà cử tri kiến nghị. Quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực đã có sự phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm.

Đại diện đơn vị liên quan giải trình về việc xử lý kiến nghị của cử tri tại phiên giải trình
Ảnh: Đỗ Phương

Ngay sau khi tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị TXCT trước các kỳ họp HĐND tỉnh, UBND tỉnh đều có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương báo cáo rõ kết quả thực hiện giải quyết của cơ  quan, đơn vị đối với các kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các đơn vị và kiểm tra ở cơ sở kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, bảo đảm công khai minh bạch.

Rõ lộ trình giải quyết kiến nghị chính đáng

Để tiếp tục phát huy hiệu quả chức năng giám sát và nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức phiên giải trình kết quả thực hiện Nghị quyết số 241/NQ-HĐND; giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Khóa XIII. Qua giải trình, những kết quả được đánh giá đúng; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị liên quan được làm rõ hơn; xác định các giải pháp, lộ trình tham mưu UBND tỉnh giải quyết trong thời gian tới. Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã trực tiếp chỉ đạo, cho ý kiến xử lý cụ thể đối với từng kiến nghị trên quan điểm giải quyết triệt để tồn tại.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại phiên giải trình về giải quyết kiến nghị của cử tri

Đơn cử như, với kiến nghị của cử tri TP Hạ Long về việc khẩn trương hoàn thiện các hạng mục tại Trung tâm Xử lý chất thải rắn ở xã Vũ Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hồi cho rằng: Dự án có vai trò quan trọng, tuy nhiên, việc thực hiện dự án kéo dài, chưa tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, gây bức xúc cho cử tri. Vì thế, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, Công ty CP Tập đoàn Indevco khẩn trương hoàn thiện các hạng mục đầu tư để chính thức tháng 8 đưa nhà máy vào vận hành. Trong thời gian hoàn thiện dự án, cần có biện pháp cụ thể kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường; định kỳ có báo cáo quan trắc, kết quả tuân thủ quy định bảo vệ môi trường của dự án đến cử tri, để tạo đồng thuận.

Hay như với kiến nghị về tình trạng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt bừa bãi và chăn thả gia súc tại khu vực hồ Yên Lập (thị xã Quảng Yên), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hồi yêu cầu các sở, ngành liên quan chỉ đạo rà soát tổng thể hiện trạng quản lý các hoạt động sản xuất trong phạm vi lòng hồ, lưu vực hồ chứa nước Yên Lập, giao cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm toàn diện về theo dõi, giám sát, quản lý môi trường, chất lượng nguồn nước để bảo đảm an toàn, an ninh nguồn nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy, xác định việc giải quyết các ý kiến cử tri là nhiệm vụ quan trọng ổn định cuộc sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đã giao cho các sở, ngành chức năng tập trung nghiên cứu rà soát, có trách nhiệm đến cùng trong giải quyết kiến nghị cử tri, thực hiện đúng cam kết với HĐND tỉnh về thời hạn giải quyết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành chuyên môn và các địa phương để giải quyết nhanh, kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân.

PHONG NAM