Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI

Trách nhiệm, sáng tạo, hoàn thành kế hoạch 

Xem với cỡ chữ
Sau 2 ngày làm việc với những đổi mới, chương trình bố trí hợp lý, linh hoạt, tạo không khí dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở nhìn nhận rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục, những tháng cuối năm, các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bám sát chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, quyết tâm thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, với nỗ lực quyết tâm phấn đấu rất cao của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng đã đạt được một số kết quả tích cực: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch; tổng sản phẩm GRDP tăng 9,65%... Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận rằng, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế cần phải tập trung khắc phục. Đó là, sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong tỉnh còn hạn chế. Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu đạt thấp so với kế hoạch giao. Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp. Công tác giải phóng mặt bằng để triển khai một số công trình, dự án còn gặp nhiều vướng mắc. Một số vấn đề về môi trường, giao thông chưa được xử lý triệt để...


2019 là năm quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; tạo tiền đề để bước vào chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025. Vì vậy, các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bám sát chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, quyết tâm thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó, xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cơ bản sau:

Một là, trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, dự báo, đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình trong 6 tháng cuối năm, nhất là những chỉ tiêu còn thấp và các nhiệm vụ chưa đạt kết quả cao để chủ động có biện pháp thích hợp, thực hiện quyết liệt, hiệu quả gắn với kiểm tra, đôn đốc, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; quyết tâm và nỗ lực cao nhất bảo đảm hoàn thành thắng lợi Kế hoạch của năm 2019.

Hai là, theo dõi chặt chẽ diễn biến các khoản thu; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thuế; quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả trong khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Ưu tiên nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, bảo đảm kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Ba là, trong sản xuất nông nghiệp, cần tập trung cho công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt là nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương và các ngành liên quan, chủ động kịp thời hỗ trợ người dân sớm khôi phục sản xuất, đồng thời chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy lợn dịch, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách khi tiêu thụ lợn dịch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thành phố Hưng Yên và 2 huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới; toàn tỉnh đạt chuẩn 100% xã nông thôn mới.

Bốn là, tích cực nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư vào nghiên cứu, đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư, sớm đưa dự án vào hoạt động; đẩy nhanh tiến độ thành lập và đưa vào hoạt động các cụm công nghiệp đã được quy hoạch.


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Tiến Sỹ với các đại biểu tại kỳ họp 
Ảnh: Nguyễn Ánh

Năm là, triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 38,6%. Thực hiện đồng bộ các chương trình đề án, dự án về phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng; tập trung nguồn lực đầu tư công, triển khai thực hiện nhanh các dự án trọng điểm, cấp bách, thiết yếu. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh…

Sáu là, thực hiện nghiêm chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 - Khóa XII. Đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công cụ; nâng cao đạo đức, sự chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ công việc.

Bảy là, tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp, hợp nhất đối với các trường mầm non, tiểu học và THCS; đầu tư xây dựng phòng học kiên cố, có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh không đạt tiêu chuẩn trong các trường học…

Tám là, chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, quản lý, cung ứng thuốc, vật tư y tế…

Chín là, tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống các cơ chế, chính sách của tỉnh, kịp thời đề xuất điều chỉnh, thay thế các cơ chế, chính sách không còn phù hợp, kém hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại gắn với giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tình hình tôn giáo, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường hoạt động trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ…

Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên
NGUYỄN ÁNH ghi