Trà Vinh: Tăng cường biên chế cho bệnh viện tuyến huyện 

Xem với cỡ chữ
Đoàn ĐBQH tỉnh đã TXCT trước Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIII tại ngành Y tế và BHXH. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ảnh và đề xuất một số giải pháp để khắc phục tình trạng quá tải tại các bệnh viện; về kinh phí đào tạo cán bộ ngành y tế; tăng cường biên chế cho bệnh viện tuyến huyện; sắp xếp bộ máy các Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh để tăng thêm bác sĩ phục vụ khám chữa bệnh; đề nghị việc phát hành thẻ BHYT phải có ảnh để khi khám, chữa bệnh được thuận lợi… Góp ý đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, cử tri đề nghị không nên quy định BHYT bắt buộc, vì trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay việc thực hiện BHYT bắt buộc là không khả thi, cần phải có lộ trình để thực hiện; về danh mục thuốc BHYT đề nghị Bộ Y tế quy định danh mục thuốc BHYT cụ thể ở các tuyến bệnh viện; việc quy định mức hưởng bảo hiểm y tế đề nghị hộ cận nghèo cũng được hưởng chế độ như hộ nghèo… Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri, những ý kiến thuộc thẩm quyền địa phương sẽ đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết; những ý kiến không thuộc thẩm quyền địa phương, Đoàn tổng hợp và chuyển đến bộ, ngành trong kỳ họp QH tới.