TP. Thuận An, Bình Dương: Giải trình công tác lập lại trật tự đô thị 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND thành phố vừa tổ chức hội nghị giải trình công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. UBND thành phố và các ngành đã giải trình và trả lời chất vấn các ý kiến của đại biểu HĐND thành phố liên quan đến trật tự xây dựng và trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Thường trực HĐND đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của UBND thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành, các ngành làm tốt công tác tham mưu cho UBND thực hiện nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Nội dung giải trình của các ngành bám sát ý kiến và chất vấn của các đại biểu. Thường trực HĐND yêu cầu các ngành đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lập lại trật tự đô thị; tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm; cần lưu ý đến công tác quy hoạch địa điểm kinh doanh rõ ràng, hợp lý phù hợp với thực tế, góp phần hạn chế vi phạm về trật tự đô thị…

NGUYỄN NHẬT