TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế có tầm quan trọng 

Xem với cỡ chữ
TP Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế, trung tâm thương mại và tài chính, cửa ngõ giao lưu quốc tế của Việt Nam. Khát vọng của thành phố không chỉ là duy trì vị trí dẫn đầu cả nước mà còn thu hẹp khoảng cách và tiến tới bắt kịp các thành phố thành công trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy phát triển thị trường tài chính, từng bước đưa thị trường tài chính trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả của nền kinh tế và giảm dần sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào vốn vay ngân hàng. Đối với TP Hồ Chí Minh, ngay từ đầu năm 2001, tài chính đã được xác định là một trong 9 ngành dịch vụ chủ yếu và ngay từ năm 1998, Sở Giao dịch Chứng khoán đã được thành lập tại thành phố, đó là một trong những tiền đề quan trọng để thị trường tài chính tăng trưởng ổn định, đóng góp vào sự phát triển kinh tế thành phố.


Hiện nay, ngành tài chính thành phố tăng trưởng bình quân khoảng 8,8%/năm, chiếm tỷ trọng 10% trong 9 ngành dịch vụ chủ yếu và chiếm tỷ trọng 5,7% GRDP của thành phố. Ngành tài chính cũng đã giúp thành phố huy động khoảng 460.000 tỷ đồng/năm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù đạt được những kết quả khá tích cực nhưng nhìn chung mức độ phát triển và quy mô giao dịch của thị trường tài chính của thành phố vẫn còn nhỏ và nhiều khó khăn, chưa thực sự hấp dẫn các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới.

Mục tiêu của trung tâm tài chính trước hết là phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Thu hút nguồn lực tài chính các nước về Việt Nam, về lâu dài sẽ cạnh tranh với các trung tâm tài chính trên thế giới. Chính vì vậy, lãnh đạo thành phố đã xác lập, vị thế của trung tâm tài chính TP Hồ Chí Minh là phải trở thành trung tâm tài chính khu vực, định hướng quốc tế. Cùng với đó, phát triển nguồn vốn con người, trong đó bảo đảm nguồn nhân lực tương ứng cho thị trường tài chính và các dịch vụ hỗ trợ liên quan, đặc biệt là chuyên gia quốc tế.

Đồng thời, cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh thông qua việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, cải thiện các chính sách liên quan đến thuế quan, điều tiết thị trường theo hướng minh bạch, độ tin cậy cao. Mặt khác, thành phố chú trọng hiện thực hóa các chính sách quy hoạch đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông và cơ sở hạ tầng công nghệ. Phát triển trung tâm tài chính TP Hồ Chí Minh gắn liền với đặc thù của một nền kinh tế đang chuyển đổi là kinh tế số, chính quyền số và tiến tới xã hội số, cũng như đặt trong chiến lược phát triển tổng thể lĩnh vực tài chính của Việt Nam.

Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, cần tập trung phát triển các loại hình sản phẩm và dịch vụ tài chính, phát triển đa dạng và đồng bộ với các thị trường như: thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu; phát triển công nghệ quản lý tài sản; tăng cường mạng lưới toàn cầu của công nghệ tài chính; hoàn thiện hệ thống giám sát và các quy định tài chính…

Hiện nay, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đóng góp hơn 45% GDP, 42% thu ngân sách, dịch vụ có giá trị gia tăng chiếm 46%, xuất khẩu chiếm 40%; đầu tư nước ngoài về tổng dự án chiếm 56%, giá trị đầu tư 45%; kiều hối chiếm 65%; giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán ở TP Hồ Chí Minh chiếm 93,5% của cả nước; 50% doanh nghiệp cả nước nằm ở TP Hồ Chí Minh và nếu tính của cả vùng là 65%.

Ngoài ra, thành phố còn là trung tâm đào tạo lớn của cả nước với nhiều cơ sở đào tạo có chất lượng nên sẽ thuận lợi cho việc hình thành chương trình đào tạo hỗ trợ cho dịch vụ tài chính và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp về tài chính.

Vừa qua, chúng tôi có tổ chức 2 đoàn công tác đi trao đổi kinh nghiệm việc xây dựng phát triển tại một số trung tâm tài chính lớn (ở châu Âu và châu Á), cho thấy: để xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế cần phải có sự ủng hộ tối đa của chính phủ; chính sách pháp luật rõ ràng và các chính sách để thu hút được nhà đầu tư quốc tế; thu hút nhân tài đến làm việc.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang triển khai Đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, đây cũng là điều kiện quan trọng để TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Do đó, diễn đàn lần này sẽ giúp thành phố có thêm nhiều dữ liệu và kinh nghiệm quý báu để xây dựng đề án phù hợp với tình hình của TP Hồ Chí Minh.

Đức Trí