TP Hồ Chí Minh tăng hơn 1,8 triệu người trong 10 năm qua 

Xem với cỡ chữ
Sáng 11.10, TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Kết quả điều tra cho thấy TP Hồ Chí Minh có số dân đông nhất nước nhưng chênh lệch về giới tính lại thấp hơn so với cả nước.

Sau 10 năm, TPHCM có thêm hơn 1,8 triệu dân

Theo báo cáo tổng điều tra dân số năm 2019 của Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, TP hiện có gần 9 triệu người, tăng 1,8 triệu người so với năm 2009 và chiếm 50,44% dân số của Đông Nam bộ, chiếm 9,35% dân số của cả nước. Vậy tốc độ tăng dân số bình quân của thành phố là 2,28% một năm.

Chênh lệch về giới tính của thành phố thấp hơn so với cả nước. Trong khi cả nước là 99 nam/100 nữ thì tại TP Hồ Chí Minh là 95 nam/100 nữ.

Trong 10 năm qua, diện tích nhà ở của người dân tại TP Hồ Chí Minh đã tăng lên. Cứ 100 ngàn hộ dân thì có 2 hộ là không có nhà ở, tỷ lệ có nhà ở đạt 99,8% và diện tích nhà ở bình quân là 19,4 m2/người, tăng 1,1m2 so với năm 2009.

Về kết quả điều tra dân số và nhà ở lần này, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nói: "Đây là tổng điều tra 10 năm một lần, nên số liệu có một chuỗi 10 năm hết sức ý nghĩa. Đặc biệt, đây là nguồn dữ liệu để phục vụ các hội nghị chuyên đề của Thành phố, phục vụ cho dữ liệu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố trong giai đoạn 2020 đến 2025 và những năm tiếp theo".

Theo VOV