TP Hồ Chí Minh bàn kế hoạch kiểm soát khí thải xe máy 

Xem với cỡ chữ
Trong tháng 10, Sở Giao thông - Vận tải TP Hồ Chí Minh sẽ làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam và các đơn vị liên quan để bàn kế hoạch khảo sát khí thải xe máy. Phương án cuối cùng sẽ được UBND TP Hồ Chí Minh trình Chính phủ tiến hành thí điểm.

Trước đó, Sở Giao thông - Vận tải TP Hồ Chí Minh đã đề nghị Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam phối hợp xây dựng kế hoạch thí điểm kiểm soát khí thải đối với môtô, xe máy tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.

Sở Giao thông - Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết tốc độ gia tăng phương tiện xe cá nhân ngày càng cao. Tính đến ngày 18.8, thành phố có gần 7,9 triệu phương tiện, trong đó hơn 730.000 ôtô và 7,15 triệu xe máy. Việc gia tăng các phương tiện cơ giới xả ra khí thải đang ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Theo chương trình hành động của Thành ủy TP Hồ Chí Minh về giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020, thành phố đặt mục tiêu giảm 70% ô nhiễm không khí do giao thông vận tải.

Theo sggp.org.vn