TP. Kon Tum, Kon Tum: Xác định rõ nội dung cần ban hành nghị quyết 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND thành phố vừa tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực, các Ban của HĐND thành phố với Thường trực, các Ban của HĐND xã, phường về chủ đề: Xây dựng, ban hành, triển khai và giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thiết thực, thẳng thắn cho rằng trong công tác xây dựng nghị quyết vẫn còn một số hạn chế như: Quá trình khảo sát, đánh giá để xây dựng nghị quyết chưa sát với thực tế, dẫn đến nghị quyết khi ban hành triển khai kết quả đạt được chưa cao, có nghị quyết phải bãi bỏ; tiến độ thực hiện một số nghị quyết chậm... Công tác triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế qua giám sát chưa thường xuyên; một số đại biểu HĐND còn do dự, ngại va chạm...

Hội nghị thống nhất cho rằng phải xác định những nội dung, lĩnh vực cần ban hành nghị quyết; nâng cao chất lượng soạn thảo đề án, dự thảo nghị quyết; phối hợp tốt với UBND và các cơ quan liên quan trong xây dựng dự thảo nghị quyết; nâng cao chất lượng thẩm tra; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong quyết định tại kỳ họp và giám sát; nâng cao năng lực giám sát của Thường trực và các Ban của HĐND; đổi mới hình thức, phương thức giám sát bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

HẢI HIỂN