TP. Đông Hà, Quảng Trị: Ưu tiên tiếp xúc cử tri địa bàn có nhiều bức xúc 

Xem với cỡ chữ

Tại Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Khóa XI - kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, các thành viên cơ bản thống nhất với dự thảo Kế hoạch tổ chức kỳ họp, tham gia bổ sung một số ý kiến liên quan. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo, phân công các ngành liên quan tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo theo yêu cầu; UBMTTQVN thành phố phối hợp với Thường trực HĐND thành phố tổ chức TXCT trước kỳ họp, ưu tiên chọn các khu phố thực hiện sáp nhập, địa bàn có nhiều ý kiến kiến nghị, bức xúc của cử tri để tổ chức.

Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày, khoảng từ 10 - 20.12 tới. HĐND dự kiến thông qua 4 nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2020; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn XDCB thành phố năm 2020; Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố năm 2020.

HOÀNG MAI