Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân nhân kỷ niệm 10 năm Báo được nâng cấp và đổi tên 

Xem với cỡ chữ
Lời Tòa soạn: Cách đây tròn 10 năm, trước yêu cầu mới của đất nước, của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định nâng cấp từ báo loại 2 lên báo loại 1, cấp tổng cục và đổi tên Báo Người Đại biểu Nhân dân thành Báo Đại biểu Nhân dân. Đúng vào ngày Báo Đại biểu Nhân dân ra số đầu tiên, ngày 20.10.2009, Chủ tịch Quốc hội Khóa XII Nguyễn Phú Trọng, nay là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã gửi Thư chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên và bạn đọc của Báo. Nhân kỷ niệm 10 năm Báo Người Đại biểu Nhân dân được nâng cấp và đổi tên thành Báo Đại biểu Nhân dân (2009 - 2019), với tình cảm thân thiết, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng. Báo Đại biểu Nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Thư.