Tôi xin được nghiêm túc nhận khuyết điểm sâu sắc về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng 

Xem với cỡ chữ
Việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng đã được Bộ Giao thông - Vận tải thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, quy định về công tác quản lý cán bộ, bổ nhiệm cán bộ của Đảng, của Nhà nước và đúng thẩm quyền. Các bước đều bảo đảm tính dân chủ, tập thể, có đánh giá nhận xét của cấp ủy, chính quyền nơi ông Dũng công tác và có sự bàn bạc tập thể, sự thống nhất tuyệt đối của Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông – Vận tải.

Việc bổ nhiệm ông Dũng cũng không trái với quy định Luật Thanh tra. Theo quy định của Luật Thanh tra thì hoạt động thanh tra không cản trở, ngoài hoạt động bình thường của tổ chức là đối tượng được thanh tra mà nhất là trong việc bổ nhiệm. Thanh tra của Vinalines lần này là thanh tra theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, chứ không phải thanh tra đột xuất hoặc thanh tra theo vụ việc, theo đơn thư tố cáo.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức được rằng, thực tế hiện nay, ông Dũng đã bị khởi tố về hành vi vi phạm khuyết điểm từ năm 2007. Trách nhiệm để xảy ra việc bổ nhiệm ông Dũng là trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải. Với tư cách là Bí thư Ban cán sự Đảng, là Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải, tôi xin nhận trách nhiệm về việc này. Đó là chưa thực sự sâu sát trong việc đánh giá, quản lý cán bộ, còn nóng vội, chưa cân nhắc thận trọng trong bối cảnh, thời điểm bổ nhiệm. Công tác giám sát, kiểm tra cán bộ trước đây cũng làm không tốt. Do đó, khi ông Dũng mắc khuyết điểm từ năm 2007, nhưng nếu làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm cũng có thể phát hiện ra ông Dũng vi phạm khuyết điểm.

Với quan điểm của Bộ Giao thông – Vận tải là dù ông Dũng có được điều sang vị trí gì nhưng khi phát hiện ông Dũng vi phạm pháp luật phải được xử lý một cách nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật. Cho nên từ vụ việc này, chúng tôi xin được rút kinh nghiệm sâu sắc và kiểm điểm một cách hết sức nghiêm túc trong việc đánh giá và quản lý cán bộ. Từ việc này, chúng tôi sẽ có đề xuất báo cáo Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền, một là phải có sự phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan có liên quan, đặc biệt là giữa các bộ với thanh tra Chính phủ, với cơ quan công an khi có vụ việc thanh tra hay việc gì có liên quan đến bộ, đến ngành; hai là, chúng tôi đang nghiên cứu có đề xuất bổ sung các quy định của pháp luật là trong khi thanh tra một đơn vị cần có quy định không được điều động, không được bổ nghiệm người đứng đầu đơn vị đó sang đơn vị khác. Mặc dù làm đúng quy trình, đúng thủ tục nhưng vẫn xảy ra việc không tốt là chỉ vài tháng sau khi bổ nhiệm đã bị cơ quan công an khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam. Một lần nữa, tôi xin được nghiêm túc nhận khuyết điểm sâu sắc về việc này, cũng như chúng tôi đang thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng đang kiểm điểm trong tập thể Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông - Vận tải, kiểm điểm trách nhiệm của Bộ trưởng cũng như cá nhân, các đơn vị có liên quan để báo cáo Thủ tướng trong thời gian ngắn nhất.

Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng