Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tại Bộ Y tế 

Xem với cỡ chữ
Ngày 23.7, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Y tế về việc thực hiện các hoạt động công vụ.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, đến nay, Bộ Y tế đã phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm đối với 100% các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Đề án vị trí việc làm của các đơn vị có tỷ lệ cơ cấu viên chức chuyên môn chiếm trên 65% để đảm bảo thực hiện cải cách hành chính, tăng cường chất lượng nhân lực trình độ chuyên môn.


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu

Về tinh giản biên chế, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Theo đó, đã triển khai thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế từ năm 2016, mỗi năm giảm 1,6 đến 2%, đến năm 2021 đạt tỷ lệ giảm 10% biên chế so với năm 2015. Tính đến năm 2019, đã có 29/82 đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ về tài chính với tổng số 29.153 người làm việc. Theo đó, đã giảm chi lương và các khoản phụ cấp từ ngân sách nhà nước khoảng 3.000 tỷ đồng.

Về tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, Bộ Y tế đã sắp xếp các phòng trong các Vụ, Cục giảm từ 94 phòng xuống còn 59 phòng và giảm khoảng 105 lãnh đạo cấp phòng. Về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, dự kiến Bộ Y tế sẽ chỉ quản lý trực tiếp 20/82 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ (gồm các Trường và các bệnh viện hạng đặc biệt).

Đối với hệ thống y tế tuyến tỉnh, Bộ Y tế sẽ thực hiện mô hình Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập các Trung tâm có chức năng tương đồng, như vậy sẽ giảm được 315 đơn vị đầu mối tuyến tỉnh. Đối với hệ thống y tế tuyến huyện, sẽ thống nhất mô hình Trung tâm y tế huyện thực hiện chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng…, như vậy sẽ giảm được 713 đầu mối đơn vị.

Tại buổi kiểm tra, thành viên Tổ công tác cho rằng, theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, một số đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế còn sử dụng vượt biên chế được giao, một số viên chức tuyển dụng chưa đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19, một số nội dung Bộ Y tế chưa hoàn thành như: đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, đề án tinh giản biên chế lộ trình đến năm 2030… Về quản lý, sử dụng biên chế và tinh giản biên chế công chức, viên chức, Bộ Y tế vẫn còn biên chế chưa được tuyển dụng…

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế trong việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; có kế hoạch và lộ trình triển khai các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng chỉ ra một số hạn chế như, báo cáo chưa nêu được số lượng cụ thể về tinh giản biên chế các cơ quan hành chính trong Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp; chưa nêu số công chức, viên chức có mặt đến thời điểm hiện tại. Trong công tác tuyển dụng, sử dụng còn có nhiều trường hợp bổ nhiệm thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, bổ nhiệm lại chậm…


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong đảm bảo tinh gọn; đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp dịch vụ y tế; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phải coi người bệnh là “khách hàng”. Cùng với đó, chấm dứt tình trạng sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn. Xử lý dứt điểm những hạn chế về công tác cán bộ theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị. Kịp thời điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập.

Tin và ảnh: Bảo Hân